Nieuws
Overlevingsstrijd Bronwasser Collection in Leidsenhage

Ze zitten er sinds 1971 toen winkelcentrum Leidsenhage opende: Philip en Inge Bronwasser met hun dames modezaak aan Kamperfoelie 16-18. Panden die eigendom zijn. Alhoewel de zaak goed draait wordt het plezier van broer en zus vergald door de renovatie en uitbreiding van Leidsenhage tot ‘Mall of the Netherlands’. En dat gaat het niet eens om dat plan op zich, veel eer om het handelen van eigenaar Unibail Rodamco. Acties die Philip en Inge ertoe gebracht hebben met posters op de winkelramen aandacht voor hun situatie te vragen.

,,Ik ben verontwaardigd’’, stelt Inge, die bewust geen hardere termen wil gebruiken. De posters spreken duidelijke taal. ‘Unibail Rodamco beschadig niet dit winkelpand in het bezit/eigendom van Bronwasser’ staat erop. En ‘Unibail Rodamco voorkom sloop/bouwschade aan dit winkelpand’. Direct achter Kamperfoelie 16-18 zijn alle kantoren inmiddels verdwenen. Er gapen diepe gaten in de grond. Volgestroomd met water.

DSC00427

Philip: ,,De kruipruimte onder de panden staat vol water. Dit is het laagste punt in de omgeving, alle water stroomt hier naar toe. De wanden en muren zijn kletsnat. Ik ben gaan kijken en hoorde water vallen. Ik vond  een waterpijp waarin een gat was geslagen. Verderop pijpen die niet meer op elkaar aansloten. Waar het water uitspoot. Het was ’s avonds laat en er spoot schoon water uit.’’

De Bronwassers meldden een en ander de volgende dag bij Unibail Rodamco. De huismeester kwam kijken maar kon niets vinden. Philip: ,,Er kwam geen druppel meer uit die pijpen. Het is sabotage geweest. Die pijpen zijn bewust kapot gemaakt.’’

Op de vraag wie er baat zou hebben bij de ‘sabotage’ zijn Philip en Inge duidelijk. Zij wijzen beiden naar Unibail Rodamco. ,,Wij zitten in de weg’’, verklaart Inge. Unibail  Rodamco zou het hele rijtje winkelpanden Kamperfoelie willen opkopen om het vervolgens te slopen ten behoeve van het nieuwe Leidsenhage. ,,Maar wij hebben geen intentie of interesse in verkoop.’’

Broer en zus stellen dat er direct achter hun pand een twee etages diepe ondergrondse parkeergarage gepland is. Van werknemers die bij de sloop van de daar staande panden betrokken waren, weten ze dat die instructies hadden om met hun activiteiten tot direct bij de panden van de Bronwassers door te gaan.

Verkoop

Inge: ,,Er waren werknemers die mij zeiden ‘ik doe er niet aan mee’. Ze zouden slopen tot zo’n vijf meter vanaf onze achtergevel. Op eerdere tekeningen was ook een knik te zien. Die is nu weggehaald in de laatste kaarten. We kregen ook te horen dat we moeilijkheden zouden krijgen als we niet meewerkten. Voor de Kamperfoelie staat verder nog nergens iets op papier. Gek hè.’’ Philip: ,,Er wordt voortdurend druk uitgeoefend, financieel en mentaal, zodat je eieren voor je geld kiest en je pand verkoopt.’’

DSC00428

De Bronwassers hebben inmiddels mr. Eric Deen in de arm genomen om hen bij te staan. Een eerder ingehuurd Amsterdamse advocatenkantoor werd bedankt nadat het Philip en Inge bleek dat die plots toch wel erg de oren liet hangen naar Unibail Rodamco. Philip: ,,Nou dan weet je wel wat er gebeurd is.’’

Het feit dat niet meer ondernemers in het winkelcentrum ageren tegen Unibail Rodamco is volgens Philip en Inge makkelijk te verklaren. Binnen een in 2013 bestaande Vereniging van eigenaren bestond veel twijfel aan de renovatie- en uitbreidingsplannen van Leidsenhage. Voor niet-draagkrachtige ondernemers bood Unibail Rodamco een financieringsarrangement aan. Zo moesten zij in staat zijn een bijdrage in het renovatie- en shopfrontfonds te betalen.

Nadat de Vereniging van eigenaren had ingestemd werd deze omgevormd tot een Coöperatieve vereniging van eigenaren die met Unibail Rodamco meewerkte. Het financieringsarrangement kwam er niet meer. Renovatie- en shopfrontkosten vormen nu een drukmiddel om eigenaren die ze niet kunnen betalen te dwingen met verkoop van hun pand in te stemmen.

Inmiddels hebben de Bronwassers een rekening van Unibail Rodamco ontvangen voor het ‘inpassen’ van hun winkelfacade in de nieuwe Mall: 275.000 euro, die onlangs nog met 40 procent is verhoogd. Philip: ,,Zij doen het werk dus zij bepalen de kosten.’’ Veel eigenaren van winkelpanden hebben hun zaak verkocht en zijn vertrokken. Anderen verhuizen binnen Leidsenhage. ,,Maar een pand kopen kan niet meer, alleen huren’’, merkt Philip cynisch op. ,,Nog een geluk dat wij daar buiten staan. Wij blijven.’’ Inge: ,,Ook al hebben ze de bedoeling ons er uit te krijgen.’’