Nieuws
Politici tegen bindend referendum

Er moet in de gemeente geen referendum komen waarvan de uitslag bindend is voor B&W en de gemeenteraad. Er zijn betere vormen om de participatie van burgers vorm te geven.

Dat is de uitkomst van een debat over lokale democratie waaraan de lijsttrekkers Lia de Ridder (D66), Hans Peter Klazenga (GBLV) en Jan Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) deelnamen alsmede de kandidaat-raadsleden Philip van Veller (VVD), Jeroen van Rossum (GroenLinks), Coen van Hoogdalem (PvdA) en Ron van Duffelen (CDA).

Meer steun was er voor het voorstel van Philip van Veller om na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart willekeurig zo’n 1000 burgers te selecteren en als gemeente met hen te gaan bespreken waar we met de gemeente heen willen. ,,De politiek is nu te veel met zichzelf bezig’’, aldus de VVD’er. Steun kwam er van Hans Peter Klazenga (,,een fantastisch idee’’) en Jeroen van Rossum.

Alle politici stelden geld te willen vrijmaken binnen de gemeentelijke begroting om initiatieven van de burgers mogelijk te maken. Men bleek ook bereid ruimte te maken in het beleid om experimenten met burgerinitiatieven te realiseren.

Over de stelling dat de stem van de burger moet meewegen in de besluitvorming was iedereen het eens. Lia de Ridder (tevens wethouder) liet wel weten dat ambtenaren dat nog erg moeilijk vinden. ,,Het volgen van regels moet vrijheid zoeken worden, bijvoorbeeld door het schrappen van regels’’, zo gaf zij aan.

Met name Philip van Veller verweet B&W nog veel te weinig te luisteren naar de eigen burgers. Bovendien schort er heel veel aan de communicatie tussen het Raadhuis en de inwoners.

De stelling dat emoties van de burgers en hun beleving in de besluitvorming een prominentere rol moeten krijgen dan de feiten, wezen de politici af. Volgens hen mogen emoties en beleving wel meegewogen worden bij de besluitvorming, maar hebben de feiten voorrang.

Jan Willem Rouwendal: ,,Het is een wereld van verschil, emoties en feiten. Je moet bij besluitvorming belangen tegen elkaar afwegen. Bij de keuze moet je je baseren op de feiten. Als je het besluit uitlegt kun je emoties laten meewegen.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter