Nieuws
Beraad overlast Haagse asfalt centrale

Wethouder Astrid van Eekelen gaat binnenkort met haar Haagse ambtgenoot praten over de overlast van de Haagse asfalt centrale. De centrale staat op de Binckhorst aan de Zonweg. Inwoners van Voorburg West klagen echter in toenemende mate over geurhinder. Ze maken zich bovendien zorgen over het vrij komen van gevaarlijke stoffen.

De GGD Haaglanden is bereid een nader onderzoek te doen naar geurhinder van de centrale. Volgens de Omgevingsdienst Haaglanden – toezichthouder – voldoet de centrale aan de normen. De GGD heeft geen aanwijzingen dat de centrale directe gezondheidsrisico’s veroorzaakt. De concentraties vrijkomende stoffen zijn zo laag dat zij geen risico vormen voor de mens.

De gemeente Den Haag heeft in het verleden al enkele malen geprobeerd de centrale van de Binckhorst weg te krijgen. Daarbij waren Rotterdam, Rijswijk en de Vlietzone in beeld als nieuwe locaties. Het is er echter nooit van gekomen. Den Haag wil nu ook woningen op de Binckhorst gaan bouwen.

Van Eekelen is ook van plan te gaan praten met inwoners van Voorburg West over hun klachten aangaande de centrale.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter