Mening
Blog: ‘Eindelijk aan de slag’

De nieuwe wethouders zijn benoemd, dinsdag is de eerste collegevergadering geweest en de nieuwe raadsleden beginnen langzaam maar zeker hun draai te vinden in de gemeenteraad. Kortom, het stof van de verkiezingen van maart 2018 begint langzaam te dalen. Een mooi moment om de balans op te maken. En de PvdA is trots op die balans. 

 

Als lijsttrekker en fractievoorzitter, samen onderhandelaars van de PvdA, zijn wij de afgelopen weken met een duidelijke missie op pad geweest. Voortzetting van de sociale koers, fatsoenlijke voorzieningen voor mensen die niet op eigen kracht kunnen meedoen, een betrokken overheid, oog voor duurzaamheid en investeren in algemeen toegankelijke maatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg, wonen en onderwijs. Die missie is geslaagd. Dat wil zeggen: we hebben een mooie tussenstand, want nu komt het erop aan om invulling aan alle mooie plannen te geven. De maatschappij is nooit af; en dus is het politieke werk van de PvdA nooit af. 

 

Dat politiek werk ook mensenwerk is, hebben we gemerkt. We hoeven dat hier niet te herhalen. Er is genoeg over naar buiten gekomen en wij hebben het liever over de inhoud. We hebben als onderhandelaars gezocht naar een combinatie van brede uitgangspunten en concrete maatregelen. En door die combinatie kan iedere partij zich in het coalitieakkoord herkennen. Ook de PvdA. Neem bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid: inzet op schonere lucht, op een CO2-neutrale gemeente in 2050 en op energie neutrale nieuwbouw. Méér dan het huidige beleid, méér dan we ons als PvdA hadden voorgenomen. Een duurzaamheidsfonds en een gemeentelijk fietsplan maken het beeld compleet. Er worden duidelijke keuzes gemaakt voor een duurzame gemeente, waar ook volgende generaties prettig wonen. Keuze waarin de PvdA zich herkent. 

 

Daarnaast herkennen we ons in de sociale elementen uit dit akkoord. Niemand wil van de buitenwereld zijn afgesloten. En zeker in een vergrijsde gemeente als de onze, is het dus belangrijk om oog te hebben voor de leefwereld van ouderen. Opnieuw duidelijke keuzes: 65+’ers met een Ooievaarspas kunnen straks gratis reizen in het openbaar en dus gemakkelijker het huis uit, en de huishoudelijke hulp en dagbesteding worden uitgebreid. De schuldhulpverlening wordt verder verbeterd, de integratie en participatie van jonge statushouders is een belangrijk thema en het kindgericht armoedebeleid wordt gecontinueerd. De collectieve ziektekostenverzekering komt beschikbaar voor iedereen die tot 130% van het minimumloon verdient en het programma Jongeren in de Lift maken we permanent. Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen waar de Partij van de Arbeid zich in herkent. En waardoor de Partij van de Arbeid zich in dit akkoord herkent. 

 

Natuurlijk zit er nog veel meer in dit akkoord, dat we hier niet gaan opsommen. Maar het is wel belangrijk om te vertellen dat wij onze handtekening hebben gezet, omdat we vertrouwen hebben in dit akkoord en vertrouwen hebben in deze coalitie. Het debat over het coalitieakkoord heeft ons in dat vertrouwen gesterkt. We zijn in de gemeenteraad Samen aan Zet; en we zijn binnen de gemeente Samen aan Zet. In de wetenschap dat we het niet kunnen met vier partijen zonder de rest van deze raad; en in de wetenschap dat we het niet kunnen met deze raad zonder de rest van onze gemeente. Eindelijk aan de slag! 

 

Nadine Stemerdink, wethouder PvdA 

Jochem Streefkerk, fractievoorziter PvdA 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter