Mening
Blog: Vlietbrug

De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP wil ‘zonder taboes’ in kaart gaan brengen wat er nodig is om de bereikbaarheid van en doorstroming in het Damcentrum te verbeteren. Daarbij wordt ook gekeken naar ‘een oeververbinding’.

Onder de vorige coalitie werd besloten geen nieuwe oeververbinding over de Vliet in Leidschendam te bouwen. Daarvoor waren een aantal redenen. Ten eerste de kosten: 10 tot 15 miljoen euro. Geld dat de gemeente niet heeft.

Leidschendam-Voorburg zal de kosten zelf moeten dragen omdat de provincie en het rijk de verkeersproblemen in het Damcentrum als een lokaal probleem beschouwen.

De oeververbinding was gedacht tussen de Noordelijke verbindingsweg (op- en afrit A4/N14) en de Nieuwe Havenstraat.

Indien de brug er komt kunnen er geen woningen gebouwd worden op de terreinen van de oude betoncentrale Mebin, het afvalstation Avalex en de gemeentewerf.

Dat scheelt de gemeente nog eens miljoenen aan inkomsten uit grondverkoop. En dat bij een bouwproject (Klein Plaspoelpolder, KPP) waarop nu al een tekort van minstens 3 miljoen euro is ingeboekt.

De tweede reden waarom de brug er onder de vorige coalitie niet kwam was het feit dat verkeer aan de westkant van de Vliet midden in woonwijken terecht zou komen, inclusief straten die niet op meer auto’s zijn berekend (Oude Trambaan/Voorburgseweg). Investeringen om daar iets aan te doen vergen, opnieuw, miljoenen.

Zijn er elders alternatieven voor de brugbouw? In zuidelijke richting niet. De Sytwendebrug is een fietsbrug. Dat mag van de wetgever geen autobrug worden omdat er ondergronds een tunnel loopt (de N14).

Verder richting Voorburg zijn er ook geen plaatsen meer om een autobrug aan te leggen zonder in tuinen van monumentale woningen terecht te komen en gebruik te moeten gaan maken van smalle straten.

In noordelijke richting dan? De brug zou tussen de Vlietweg en het huidige kantoor van Landal, Dr. van der Stamstraat, kunnen komen. Maar dan moet de eigenaar van het pand dat wel eerst willen verkopen aan de gemeente, inclusief de grond. En nog los van de sloopkosten. Ook dan komt het verkeer echter tussen de nieuwe woningen in KPP terecht, en uiteindelijk weer bij Oude Trambaan/Voorburgseweg. Inclusief de eerder geschetste problemen.

Vanaf de kruising De Star/Oostvlietweg zou een brug naar de overkant kunnen. Alleen komt men dat uit in villawijk De Rietvink. Ook hier zijn obstakels: huizen en smalle straten.

Vanaf De Star via de Leidschendammerhout richting de Vliet om de brug vervolgens richting de jachthaven bij Laurentiusweer te laten lopen, is een variant. Kost miljoenen extra aan infrastructuur en het dempen van een jachthaven. Niet erg aantrekkelijk. Bovendien beschouwt de provincie Leidschendammerhout als onaantastbaar.

Een verbinding van de Oostvlietweg richting park Rozenrust is een optie. Die vergt echter grote investeringen aan de Oostvlietweg (recreatieve route) en de teloorgang van het park.

Ooit lag er een plan de Noordsingel vanaf de kruising met de Veursestaatweg door te trekken richting Vliet, inclusief een brug naar de overkant. Huizenbouw verhindert de uitvoering van dat idee inmiddels. Bovendien laat de provincie niet toe dat er een weg door Leidschendammerhout komt. En rijkswaterstaat wil geen extra knooppunt met de A4.

De houding van provincie en rijk frustreert meteen ook een Vlietbrug met bijkomende wegen, nog verder naar het noorden. Bijvoorbeeld op de scheidslijn van bedrijfsterrein Parnashofweg (waarvoor woningbouw is voorzien) en de groene Duivenvoordecorridor, of ter hoogte van het huidige Life en Garden vanaf de Veursestraatweg.

Nog verder naar het noorden zijn er geen opties meer; dat is grondgebied van Voorschoten.

Kortom: het in kaart brengen kan alleen maar opleveren dat een nieuwe Vlietbrug weliswaar technisch haalbaar is maar praktisch niet vanwege geldgebrek, bestaande huizen en andere obstakels en tegenwerking van provincie en rijk.

En dan hebben we het nog niet eens over bestemmingsplannen die gewijzigd moeten worden, inclusief mogelijke beroepsprocedures waardoor het allemaal jaren en jaren gaat aanslepen. Maar dan zit er al weer een nieuw college van B&W.

En dan te bedenken dat de coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie-SGP eigenlijk helemaal niets zien in een nieuwe Vlietbrug. Vandaar ook ‘het in kaart brengen’. Hoeven er nu geen moeilijke besluiten genomen te worden.

P.S. de nieuwe brug moet straks, als die er komt, voortdurend open voor scheepvaartverkeer. Even bedenken wat dat voor de filevorming in de omgeving gaat betekenen. Inclusief de N14 en de A4 als het even tegen zit.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter