Nieuws
Vraag openbaar vervoer groeit

De vraag naar openbaar vervoer in de regio Den Haag zal de komende jaren met drie procent per jaar toenemen. Dit vergt grote investeringen in het openbaar vervoer. Het lokale netwerk zal ook omgezet moeten worden in een netwerk voor de hele regio waarbij reistijd, capaciteit en de bereikbaarheid van de belangrijkste locaties meer centraal komen te staan.

Dat stelt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in een nota over openbaar vervoer in de regio Den Haag. Volgens MRDH blijft de trek naar de stad Den Haag en de regio groeien. Er moeten daarnaast 60.000 woningen worden gebouwd. De bedrijvigheid neemt ook toe. Dit alles zorgt voor meer mobiliteit. Die zal echter grotendeels door openbaar vervoer opgevangen moeten worden.

MRDH wijst erop dat veel trams tegen het einde van hun levensduur aanlopen; met name de rood/beige exemplaren (GTL8-voertuigen). Die moeten vervangen worden. Daarnaast zijn er wettelijke eisen met betrekking tot de toegankelijkheid voor minder-validen.

Met de nieuwe trams – breder dan de huidige – zal echter ook de infrastructuur aangepast moeten worden inclusief de haltes. Daarnaast speelt de zogenoemde ‘aslast’ een rol in verband met de draagkracht van viaducten, geluid en trillingen.

Voor de infrastructurele werken heeft MRDH echter geen geld. Er zal dus minder geïnvesteerd moeten gaan worden of de betrokken gemeenten moeten gaan meebetalen. MRDH wil daarover zo snel mogelijk duidelijkheid om eind 2018 knopen te kunnen doorhakken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter