Nieuws
Avalex weerspreekt VVD-gemeenteraadslid

Het is onjuist dat afvalbedrijf Avalex zich bij het beleid om nog niet over te gaan tot nascheiding van afval laat leiden door onderzoeken uit 2013. Dat stelt een woordvoerster van het bedrijf naar aanleiding van opmerkingen van VVD-gemeenteraadslid Bart Eleveld.

Op basis van een bijeenkomst van gemeenteraadsleden met Avalex stelde Eleveld: ,,Huidige keuzes zijn nog gebaseerd op onderzoek uit 2013. Techniek van nascheiding staat niet stil; tijd voor een herijking en nieuwe keuzes?’’ De VVD is tegen het huidige afvalbeleid waarbij burgers afval moeten scheiden dat dan afzonderlijk wordt opgehaald door Avalex. De partij pleit al langer voor nascheiding door het afvalbedrijf zelf.

Volgens de woordvoerster van Avalex is het onderzoek uit 2013 in 2017 geupdate. Dat aangepast onderzoeksrapport is besproken met wethouders uit de zes gemeenten die Avalex dragen – waaronder Leidschendam-Voorburg –  en akkoord bevonden.

,,Nascheiding staat echter nooit los van bronscheiding. Papier, glas, GFT (groenafval) en textiel zullen altijd apart gehouden moeten worden van de rest van het restafval. Wel is het mogelijk om met nascheiding PMD (papier, metaal, drankverpakkingen) uit het restafval te filteren. Momenteel zijn er in Nederland maar een paar nascheidingsfabrieken met een beperkte verwerkingscapaciteit. Daarom kijken we voor nu naar andere mogelijkheden om toch tot betere afvalscheiding te komen en volgen we ontwikkelingen voor de bouw van nieuwe fabrieken’’, aldus de zegsvrouwe van Avalex.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter