Den Haag laat de Omgevingsdienst Haaglanden nog tot en met augustus continue het geluid meten van de windmolen aan de Westvlietweg, onder de rook van de Zeeheldenwijk. Of de metingen daarna ook worden voortgezet moet de nieuwe Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren uitmaken.

Zij zal dit najaar ook een brief aan de Haagse gemeenteraad moeten zenden over de windmolen over die metingen. Daarin zal zij ook moeten aangeven wat de geraamde kosten zijn om de molen weg te laten halen. Het schrijven is door haar voorganger Joris Wijsmuller toegezegd.

Den Haag heeft al wel laten uitzoeken of het geluid van de molen met het geluid van het verkeer op de A4, geluid van de RandstadRail en de metro, alsmede geluid van de werkplaats van ProRail, de normen voor geluidhinder overschrijdt. Dat is niet het geval.

Onlangs liet wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad weten dat zij met Rijkswaterstaat, de NS en ProRail wilde gaan praten over maatregelen om de zogenoemde ‘stapeling’ van geluid te beperken.

Den Haag hield bij de bouw van de molen ook rekening met gezondheidseffecten zoals die in wet- en regelgeving zijn beschreven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter