Nieuws
Hoogheemraadschap beschermt natuur Vlietlanden

Het Hoogheemraadschap Delfland beschermt onder meer de kwetsbare natuur van de Vlietlanden. Mede daarom neemt het maatregelen tegen de verzilting. Bij het schutten van schepen bij sluizen aan de Nieuwe Waterweg komt veel water met een hoog zoutgehalte het gebied van Delfland binnen. Onder normale omstandigheden wordt verzilting tegengegaan door het water door te spoelen met zoet water. Door de aanhoudende droogte en de verminderde aanvoer van zoet water is er daarvoor nu te weinig zoet water. In het Delflandse gebied neemt de verzilting van de Delftse Schie en de Vlaardinger Vaart toe. Daarom neemt men nu maatregelen.

Een woordvoerder van Delfland: ,,De beste oplossing zou zijn om alle sluizen volledig te sluiten zodat het zoute/verzilte water niet verder kan. Dat gaat ons op dit moment nog te ver. We willen de beroeps- en recreatievaart niet meer hinderen dan echt noodzakelijk. Delfland stelt daarom een beperkt schutregime in voor al het vaarverkeer. Dat betekent dat de twee schutsluizen bij Parksluizen en de Buitensluis in Schiedam beperkt opengesteld worden, alleen bij laagtij. Dat biedt ieder etmaal twee perioden van circa 6 uur waarin schutten is toegestaan en de sluizen opengaan voor het vaarverkeer. Helaas kunnen we dit beperkte schutregime niet instellen bij de Vlaardinger Driesluizen. Hier komt wel een volledige stremming van het vaarverkeer. Dat komt doordat zout/verzilt water dat eenmaal binnen is gedrongen moeilijk weer naar buiten gespoeld kan worden. Ook ligt hier vlakbij de kwetsbare natuur van de Vlietlanden. Dit schutregime voor het vaarverkeer blijft van kracht zolang dat vanuit de waterkwaliteit noodzakelijk is.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter