Nieuws
Extra zorg voor 200 jaar oude boom
Dezer dagen is in het Voorburgse park Middenburg, achter het huis, onder de beeldbepalende monumentale rode beuk een mulchlaan aangebracht. Een mulchlaag is een laag van organisch materiaal. Dit kan zijn compost, een bladlaag, maar ook snipperhout. Tot voor kort was hier gras onder de boom aanwezig. Het maaien van dit gras zorgt echter voor een verdichting van de bodem. Daarnaast werd hier ieder jaar het blad onder de boom verwijderd. Hierdoor verdwenen jaarlijks alle voedingsstoffen onder de boom en werd de grond steeds voedselarmer. 
Door het aanbrengen van deze mulchlaag, krijgt deze monumentale beuk nu een continue aanvoer van voedingsstoffen, aldus Stadsbeheer. Ook wordt het bodemleven gestimuleerd en wordt de bodemverdamping gereduceerd. Onder de boom hoeft niet meer gemaaid te worden en wordt de bodem dus ook niet meer verdicht. Daarnaast zijn er wormen aan de grond toegevoegd, die ervoor zorgen dat er weer horizontale en verticale gangen in de bodem ontstaan. Op deze wijze wordt de beluchting van de grond verbeterd. Op deze wijze krijgt deze monumentale bejaarde boom, die al bijna 200 jaar oud is, extra zorg.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter