Nieuws
Veertig woningen voor kwetsbare groepen

Sociale verhuurders zullen per jaar maximaal 40 woningen in de gemeente Leidschendam-Voorburg gaan reserveren voor ‘kwetsbare groepen’. Het gaat dan om mensen die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien.

Dat blijkt uit een convenant dat wethouder Juliette Bouw heeft gesloten met hulpinstanties en woningcorporaties. De personen waar het om gaat zijn mensen met een psychische achtergrond, met verstandelijke beperkingen, op de vlucht voor huiselijk geweld en eerwraak, zwerfjongeren, tienermoeders en ex-gedetineerden.

Zij allen zijn afhankelijk van begeleiding terwijl zij van de andere kant thuis zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen leven. Alle betrokken partijen hebben afgesproken om samen een Platform op te richten dat minstens eens per half jaar bijeenkomt om de gang van zaken te bespreken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter