Nieuws
‘Naar verwachting’ geen bodemdaling De Zijde

Door de ondergrondse lozingen van water afkomstig uit de bouwput van Leidsenhage, kan de bodem van de Leidschendamse wijk De Zijde met 3,3 centimeter zakken. Dat zal echter ‘naar verwachting’ niet gebeuren.

Dat heeft wethouder Nadine Stemerdink de D66-gemeenteraadsleden Mahjoub Mathlouti en Charlotte Bos in antwoorden op vragen laten weten.

Door de lozingen stijgt ook de stand van het grondwater met 40 centimeter. Ook daarvan zal  geen nadelig effect uitgaan, aldus de wethouder, omdat zulks op grote diepte gebeurt en er klei- en zandlagen tussen zitten.

Stemerdink betoogt dat de toestand dagelijks wordt gemonitord zodat er tijdig kan worden ingegrepen ‘mocht er iets fout gaan’. De gemeente heeft zes peilbuizen in De Zijde. Tot nu toe is de beïnvloeding van de lozingen op de grondwaterstanden volgens de bestuurder ‘gering’.

De wethouder geeft aan dat Unibail Rodamco Westfield, eigenaar van Leidsenhage, verantwoordelijk is voor alle  communicatie rond de lozingen. De rechter gaf op 28 juni toestemming voor de lozingen. Bezwaren tegen de aanvoerleidingen zijn afgewezen.

Deze maand moet een bezwaarcommissie van Hoogheemraadschap Rijnland beslissen wat er met de ruim 30 bezwaren tegen de lozingen gebeuren moet. Alsdan moet het Hoogheemraadschap – verantwoordelijk voor het water in Leidschendam – een standpunt bepalen.

Bewoners van De Zijde die nadeel van de lozingen ondervinden kunnen een beroep doen op een compensatieregeling in de Waterwet, stelt Stemerdink. Daarnaast kan de Provinciale commissie schadegevallen gevraagd worden onderzoek te doen.

Het GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú heeft inmiddels 20 nieuwe vragen aan B&W gesteld over de lozingen en de effecten ervan.

Bewoners van de Leidschendamse wijk claimen dat de gemeente pas ‘zeer recent’ informatie van de peilbuizen is gaan doorgeven aan bewoners. Bovendien vraagt men zich af wie die gegevens gaat interpreteren.

Kritiek is er op het feit dat de gemeente alle communicatie overlaat aan Unibail Rodamco Westfield. Die onderneming heeft er groot belang bij dat de lozingen doorgaan. Dat kan op gespannen voet staan met open en eerlijke communicatie naar burgers. Volgens de bewoners moet de gemeente de informatievoorziening regelen.

In de Zijde wonen 130 huishoudens. Veertig van hen strijden met de wijkvereniging tegen de lozingen.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter