Nieuws
Nieuw minimabeleid zonder extra geld

De coalitie wil inwoners in financiële nood beter helpen. Het zogenoemde minimabeleid wordt  daarom omgevormd zodat het beter dan tot nu toe de groepen met de grootste problemen helpt. Dat gebeurt echter zonder dat er extra geld wordt vrijgemaakt.

Dat blijkt uit een nota die wethouder Nadine Stemerdink aan de gemeenteraad heeft gezonden. Het nieuwe beleid moet 1 januari ingaan. In 2012 kende de gemeente 3247 huishoudens die rond moesten komen van een inkomen tot aan tien procent boven een bijstandsuitkering. In 2016 waren dat er 3472 (bijna 10 procent van alle huishoudens in de gemeente).

Als gekeken wordt naar kinderen leefden er in 2012 1709 in armoede. In 2016 waren dat er 1946. Dat is 13,5 procent van alle kinderen in de gemeente. Van de betrokken kinderen was 18 procent jonger dan 4 jaar, 46 procent tussen 4 en 12 jaar, 36 procent tussen 12 en 18 jaar.

Uit onderzoek naar de doelgroep (inkomens tot tien procent boven de bijstandsnorm) is gebleken dat paren met oudere kinderen (14-16 jaar) het financieel het moeilijkst hebben. Zij komen per maand tussen 207 en 261 euro te kort. Bij paren met alleen aow is dat tussen 108 en 153 euro. Alleenstaande aow’ers met zorgkosten komen 67 tot 172 euro per maand te kort. Bij alleenstaanden die nog geen aow hebben is dat 67 tot 93 euro.

Stemerdink geeft aan dat de bijzondere bijstand voor mensen met aow met 122 euro per jaar daalt naar 650 euro. De individuele inkomenstoeslag voor een alleenstaande met een jong kind daalt van 505 naar 450 euro per jaar. Dat is ook zo bij gehuwden/paren met jonge kinderen. Voor hen gaat de toeslag van 563 naar 450 euro per jaar.

De individuele inkomenstoeslag voor een alleenstaande (van 393 naar 450 euro), een alleenstaande met oudere kinderen (505 naar 600 euro), gehuwden/paren zonder kinderen (563 naar 600 euro) en gehuwden/paren met oudere kinderen (563 naar 600 euro) gaan omhoog.

De toelage voor school-, sport- en cultuurkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs gaat van 452 naar 500 euro per kind per jaar (inkomen tot 110 procent bijstand) en van 226 naar 250 per kind per jaar bij een inkomen tussen 110 en 130 procent bijstand.

Op de schoolspullenpas komt voor kinderen in het voortgezet onderwijs en MBO ook meer geld te staan. Voor een kind in de brugklas voortgezet onderwijs wordt dat 300 euro (was 250), voor een kind in het MBO 200 euro (was 150).

In 2019 heeft de coalitie 3 miljoen euro voor het beleid; 70.000 euro minder dan nu het geval is. Stemerdink kondigt verder een bezuiniging aan bij de leenbijstand en kwijtschelding (lagere bedragen), zonder verder details te geven. De  bestuurder verwijst overigens naar de Stichting leergeld en de sociale fondsen in de gemeente waar de betrokken minima ook terecht kunnen.

De wethouder waarschuwt ook. De gemeente is steeds meer geld kwijt aan rechterlijke uitspraken waarbij inwoners in financiële nood onder een zogenoemd ‘beschermingsbewind’ worden geplaatst.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter