Nieuws
GBLV wil spoeddebat gemeenteraad over Antoniushove

Oppositiepartij GBLV wil aanstaande dinsdag in de gemeenteraad een spoeddebat voeren over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo. Het debat is door gemeenteraadslid Bianca Bremer aangevraagd.

Volgens GBLV vraagt de dreigende sluiting om gezamenlijke actie van B&W, de gemeenteraad en de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Tijdige communicatie zijdens B&W is daarbij essentieel, aldus GBLV.

In de gemeenteraad van Den Haag zijn SP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos ook op de zaak gesprongen. De SP noemt de voorgenomen sluiting van de twee ziekenhuizen ‘onacceptabel’. Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het voornemen ‘slecht’.

De gemeenteraadsleden Hanne Dost (SP) en Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) hebben schriftelijke vragen gesteld over de HMC-plannen aan B&W van Den Haag.

Roopram wil  dat ook minister Bruno Bruins (VVD, volksgezondheid) ingeschakeld wordt. De bewindsman is oud-wethouder van Den Haag en oud-burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Hij woont ook in Den Haag.

De vragen van Hanne Dost luiden:

1) Wat vindt u van de aangekondigde reorganisatie van HMC, waardoor het ziekenhuis Bronovo en mogelijk ook het ziekenhuis Antonius zal sluiten?

2) Wilt u nagaan waarom deze reorganisatie nodig is en de raad hierover informeren?

3) Deelt u de mening dat het voor de toegankelijkheid van zorg en acute zorg het onwenselijk is dat er twee ziekenhuizen mogelijk verdwijnen?

4) Hoe verhoudt de dreigende sluiting van Bronovo en Antoniushove zich met de aanrijtijden van ambulances die gehaald moeten worden?

5) Wat betekent de reorganisatie voor personeel? Kunt u aangeven of er gedwongen ontslagen gaan vallen en/of vakbonden betrokken zijn?

6) Wat betekent de reorganisatie voor patiënten? Kunt u aangeven of zij bij hun vaste en vertrouwde zorgverleners kunnen blijven voor hun zorg en behandelingen?

7) Bent u bereid zich in te zetten voor zorgverleners en patiënten die door de reorganisatie hun baan en hun zorg in gevaar zien komen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo neen, waarom niet?

8) In hoeverre draagt een reorganisatie van HMC bij aan het doel om meer mensen enthousiast te maken voor een baan in de zorg, gezien de komende jaren een tekort is aan 125.000 zorgverleners?

9) Vindt u het verantwoordelijk van een ziekenhuis bestuur om in tijden van grote tekorten aan personeel, een grote reorganisatie uit te voeren? Deelt u de vrees dat hierdoor (Haagse) zorgverleners afhaken in de zorg en een baan elders gaan zoeken?

10) Een woordvoerder van HMC stelt dat HMC in gesprek wil gaan met de gemeente. Op welke wijze is de gemeente precies betrokken bij de besluitvorming van de reorganisatie?

11) Bent u bereid om met het bestuur van HMC in overleg te treden en kenbaar te maken dat ziekenhuiszorg in de derde grote stad in Nederland gewaarborgd moet zijn en dat het onacceptabel is dat er mogelijk twee ziekenhuizen verdwijnen? Zo neen, waarom bent u niet bereid dit te doen en wat gaan dan uw inzet worden?

12) Wilt u de gemeenteraad zo spoedig mogelijk informeren als er nieuwe ontwikkelingen bekend worden over de sluiting van twee ziekenhuizen en de reorganisatie?

Janice Roopram vraagt:

  1. Is het college op de hoogte van de voorgenomen reorganisatie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC)? Zo ja, graag een uitgebreid antwoord over deze zorgwekkende ontwikkeling en waarom is de raad niet hierover geïnformeerd?
  2. Bent u met ons van mening dat sluiting van deze locaties een slecht voornemen is? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe gaat het college de bereikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in onze stad borgen en kan het college aangeven hoe realistisch het is dat de zorg, na deze reorganisatie, even goed of zelfs beter wordt?
  4. Kunnen we een soortgelijke situatie verwachten als in Amsterdam betreffende het Slotervaartziekenhuis? Zo nee, hoe gaat u dit voorkomen?
  5. De verwachting is dat de stad over 22 jaar 602.000 tot 627.000 inwoners heeft. Dat blijkt volgens de gemeente uit de bevolkingsprognose 2018. Met het oog op de groei van de stad is het van belang dat een goede gezondheidszorg in onze stad gewaarborgd blijft. Kan het college aangeven hoe hiermee om te gaan nu het zorgwekkend bericht omtrent de reorganisatie van HMC naar buiten is gekomen?
  6. Hoe kan het zijn dat HMC Antoniushove recent is gerenoveerd en verbouwd, maar nu mogelijk verdwijnt als ziekenhuis?
  7. Erkent u dat er qua verkeer/bereikbaarheid problemen gaan optreden op het moment dat de meeste zorg gecentreerd gaat worden in HMC Westeinde? Zo nee, waarom niet?
  8. Hoe gaat u de vinger aan de pols houden, zodat de ziekenhuiszorg in Den Haag op peil blijft en bent u bereid hierover in conclaaf te gaan met de Minister en de gemeenteraad actief te betrekken?
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter