Nieuws
Museum Swaensteyn staat voor verhuizing

B&W overwegen serieus om Museum Swaensteyn te verhuizen van Herenstraat 101 naar Herenstraat 72-74, de huidige zetel van de gemeenteraad, de politieke partijen en de griffie. In het pand zou een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen moeten komen waar ook Huygens Hofwijck gebruik van zou kunnen maken. Eens per jaar zou Huygens Hofwijck daar een grote tentoonstelling moeten inrichten.

Dat staat in het Jaarverslag 2018 van Museum Swaensteyn. In het najaar van 2018 heeft de directie van het Museum met B&W beraadslaagd over de te volgen route. Volgens de directie is het plan de enige kans voor beide musea om hun vleugels uit te slaan. Overigens zijn Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn van plan op te gaan in één museale organisatie. Dat verhoogt de efficiëntie, maakt goedkopere inkoop en inhuur mogelijk en biedt meer kansen op gezamenlijke tentoonstellingen.

De idee Museum Swaensteyn te verhuizen stamt al uit 2016. B&W en de gemeenteraad waren tot nu toe niet bereid te investeren in een verhuizing en ombouw van Herenstraat 72-74. Bovendien zou Museum Swaensteyn extra financiële steun moeten krijgen voor de verhuizing en eerste jaren op de nieuwe locatie. In

Museum Swaensteyn kreeg vorig jaar 10.069 bezoekers over de vloer tegen 8600 in 2017. De stijging betrof vooral schoolkinderen die de Romeinenles en Kunstles volgden. Er werd een winst geboekt van 79 euro (in 2017 nog 213 euro). De gemeentelijke subsidie beliep 183.000 euro, gelijk aan 2017. Voor dit jaar rekent Museum Swaensteyn op een soortgelijk bedrag.

Zorgen zijn er over het vermogen van Museum Swaensteyn: zo’n 6000 euro. Daarmee zijn financiële tegenvallers niet op te vangen. In het jaarverslag wordt opgemerkt dat het dak van Herenstraat 101 bij zware regenval lekt. Het museum huurt het pand van de gemeente. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter