Ludens
Theater Ludens start programmering 2020-2021

Theater Ludens is gestart met de programmering voor het seizoen 2020-2021. Bestuur en directie hebben daartoe besloten in afwachting van nadere ontwikkelingen inzake een mogelijke krachtenbundeling met het Veur Theater in Leidschendam tot één organisatie met twee podia.

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad unaniem in met de krachtenbundeling van beide theaters. Daarvoor trekt de gemeente jaarlijks 300.000 euro subsidie uit. Een nog aan te stellen ‘kwartiermaker’ moet de krachtenbundeling nu gaan voorbereiden. Deze persoon moet door beide theaters en de gemeente samen benoemd worden.

Sinds juni ligt er een ‘Samenwerkingsconvenant’ tussen beide theaters. Dat ging uit van een start in september met samenwerking op de terreinen p.r., programmering en contractering. In februari 2020 moest dan besloten worden tot de ene organisatie die er in juni 2020 moest zijn.

Eind juli maakte het bestuur van Veur Theater bekend liever zelfstandig te blijven. De vorming van één organisatie werd afhankelijk gesteld van de samenwerking met Theater Ludens, en het jaartal voor realisatie verviel. Tegelijk vroeg het Veur Theater 48.500 euro subsidie per jaar van de gemeente om te kunnen overleven.

Bij de besluitvorming in de gemeenteraad is de subsidie voor Veur Theater er niet gekomen. Er is ook niet getornd aan het tijdschema uit het ‘samenwerkingsconvenant’. Dat tijdschema is nu echter al achterhaald. Door een nog te benoemen ‘kwartiermaker’ treedt verdere vertraging op.

Na aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraad liet het Veur Theater weten: ‘Zodra wij ons hebben bezonnen over de uitkomst (van het debat in de gemeenteraad, red.) en meer duidelijkheid hebben voor komend jaar, zullen wij met een bericht komen’.

Zijdens Theater Ludens luidde het commentaar: ‘Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Wat er besloten is, ligt in onze lijn. De kwartiermaker die nu de grond bouwrijp moet gaan maken wachten wij verder af’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter