Nieuws
B&W ‘worstelden’ met windturbines

Praten over de bouw van windturbines binnen de gemeente was voor B&W een ‘worsteling’. Toch willen B&W de touwtjes zelf in handen houden en voorkomen dat de bouw van windturbines straks van hogerhand wordt opgelegd. Vandaar dat de bouw van maximaal vier windturbines met 150 meter hoogte langs de A4 en/of in de Zoetermeerse Meerpolder niet bij voorbaat onacceptabel wordt gevonden.

Dat stelt wethouder Astrid van Eekelen in een brief aan de gemeenteraad. B&W willen de windturbines zeker niet in verstedelijkt gebied of middenin het landschap. Daarnaast wordt de bouw gekoppeld aan maatschappelijk draagvlak en mede-eigendom van de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

B&W lieten het Utrechtse bureau Bosch & Van Rijn onderzoek doen naar geschikte plaatsen voor de bouw van de windturbines. Op grond van veiligheidseisen, bestaande bebouwing, provinciaal beleid inzake bescherming van natuur en cultureel erfgoed alsmede de verbreding van de A4 en de herinrichting van de Meeslouwerpolder en Driemanspolder noemde het bureau plaatsing in het westen van de gemeente onhaalbaar.

Als gebieden zonder grote belemmeringen voor de plaatsing kwamen een strook langs de A4 (behoudens een daar lopende gasleiding), de Drooggemaakte Grote Polder (ten oosten van de Stompwijkseweg) en de Zoetermeerse Meerpolder (ten oosten van Stompwijk) naar voren. Daar is nauwelijks infrastructuur, de afstand tot woningen is redelijk en er zijn ecologisch geen belemmeringen.

Het bureau bekeek zes locaties voor de windturbines:

– De westkant van de A4 drie op een rij tussen De Star en de vogelplas Starrevaart in Leidschendammerhout. Opgemerkt wordt dat de molens goed zichtbaar zijn vanuit Leidschendam,

– In de Groot Westeindsche Polder (ten noorden van Stompwijk) langs de A4 twee molens. Hier zijn ecologische bezwaren. Het is bovendien een weidevogelgebied,

– Langs de Groote Tocht en in de Drooggemaakte Grote Polder, ten oosten van de Stompwijkseweg, vier windturbines op een rij. Is een weidevogelgebied. Bovendien staan hier de drie Stompwijkse molens,

– In de Drooggemaakte Grote Polder vier molens in een vierkant: twee aan de kant van de Stompwijkseweg, twee bij de Meer- en Geerweg. Geeft wel een druk beeld,

– Langs de Meer- en Geerweg bij de bocht richting Zoetermeer, twee windturbines. Probleem hier vormen woningen en het is een weidevogelgebied,

– Zoetermeerse Meerpolder, twee molens aan weerszijden van de N206. Eén aan de kant van de Meer- en Geerweg, één aan de kant van de Bovenmeerweg.

(foto Charles Groeneveld)