Nieuws
Bouwcontract Kulturhus Stompwijk openbaar

Het contract dat de gemeente met Slim Scholen Bouwen (SSB) sloot voor de bouw van het Kulturhus in Stompwijk wordt openbaar. B&W hebben een daartoe strekkend voorstel bij de gemeenteraad neergelegd.

SSB ging begin 2019 failliet, vlak voordat het Kultushus moest worden opgeleverd. De kosten bleken bijna twee maal zo hoog als gedacht. Het gebouw vertoonde veel gebreken. Onderaannemers hadden nog vorderingen tot 0,5 miljoen euro op SSB.

B&W beroepen zich op verzoeken tot inzage van het contract gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Openbaarheid dient een goede en democratische besluitvorming, aldus B&W.

Twee onderdelen van het contract moeten wel geheim blijven. Het betreft een artikel waaruit de netto prijs voor het Kulturhus blijkt. ‘Uit deze netto prijs kunnen concrete bedragen worden afgeleid waarmee de financiële belangen van de gemeente geraakt worden. Dit zou eveneens kunnen leiden tot onevenredige benadeling van de (voormalig) aandeelhouders van SSB. Zolang het faillissement nog niet is afgewikkeld, wegen deze belangen naar het oordeel van het college van B&W zwaarder dan het belang van openbaarmaking’.

Daarnaast moet een bijlage bij het contract geheim blijven. Daarin staat de oorspronkelijke aanbieding van SSB om het contract voor de bouw te kunnen krijgen.