De gemeenteraad mag gaan vergaderen mits er minder dan 100 mensen aanwezig zijn en men 1,5 meter uit elkaar blijft. Kerkdiensten met maximaal 30 mensen zijn onder dezelfde voorwaarde toegestaan, net als huwelijken en uitvaarten. De markten in Leidschendam en Voorburg draaien door maar wel in aangepaste vorm. Dit blijkt uit een nieuwe noodverordening die in verband met de coronacrisis van kracht is geworden.

Op de zaterdagmarkt in Voorburg komen voorlopig alleen kramen te staan die voedsel verkopen. De ruimte tussen de kramen wordt zoveel mogelijk vergroot. Het looppad op de markt wordt breder doordat er geen producten meer voor de kraam mogen worden uitgestald. In elke kraam komt een kaart met de regels te hangen en zien de marktkooplieden er zelf ook op toe dat bezoekers de regels naleven.

Handhavers en de marktmeester zien erop toe dat de afspraken worden nagekomen. Wanneer het 1,5 meter afstand houden door bezoekers onvoldoende wordt nageleefd kan de markt met onmiddellijke ingang worden stilgelegd.

De dinsdagmarkt bij The Mall in Leidschendam is minder druk en biedt voldoende mogelijkheden om de kramen zo op te stellen dat rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand tussen bezoekers. Kramen met andere producten dan voedsel zijn hier nog wel toegestaan.

De verordening regelt dat personen die bewust samen komen, bijvoorbeeld om te gaan voetballen, een boete kunnen krijgen tot 350 euro (geen 400 zoals eerder gemeld was). Handhavers en politie krijgen de bevoegdheid in te grijpen in het openbaar vervoer en bij thuisfeestjes als mensen te dicht bij elkaar komen en in te grote groepen (drie of meer).

Rijinstructeurs moeten hun activiteiten staken. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen buiten spelen maar alleen onder toezicht van een ouder of voogd. Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om bepaalde plekken zoals parken, natuurgebieden of stranden te sluiten. Ook winkels kunnen zij verplichten dicht te gaan. Voor Veilig Thuis (huiselijk geweld) en jeugdinstellingen wordt maatwerk bedacht.

Samenkomsten nodig voor de continuering van bedrijven, instellingen en organisaties zijn ook toegestaan mits er niet meer dan 100 mensen zijn en ze 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

De volledige tekst van de noodverordening vindt u hier

Het aantal met het coronavirus besmette inwoners van Leidschendam-Voorburg is gestegen naar 17.

AVALEX

Wij doen er alles aan om ook onder de huidige omstandigheden het vuilnis op te blijven halen. Wel kan het zijn dat de vuilniswagen op een ander tijdstip langskomt dan je gewend bent. Zet het afval op de ophaaldag vóór 07:30 op de aangewezen plek, dan nemen we het mee zodra we langskomen. Ben je te laat? Wacht dan tot de volgende ophaaldag indien mogelijk, of breng het afval zelf naar de ondergrondse container. Zo help je ons om de straten schoon te houden’

OUDE KERK VOORBURG

In ieder geval tot 1 juni zal er iedere zondag om 10.00 uur via www.kerkomroep.nl een korte kerkdienst (zonder kerkgangers) vanuit de Oude Kerk te volgen zijn, waarin een van de eigen predikanten voorgaat. Hier zullen ook mededelingen worden gedaan over geboorte, overlijden, ziekte. Verzoeken tot voorbede kunt u mailen aan voorbedenmartini@gmail.com , t.n.v. de predikanten.

Iedere werkdag is de Oude Kerk open van 11.00-13.00 uur. Er is gelegenheid tot stilte, gebed en meditatie. U kunt er een kaarsje aansteken, een voorbede opschrijven, of er gewoon even zijn.  Elke dag zijn er twee gastvrouwen om te ‘bidden en te waken’. Zij zijn in de kerk aanwezig en kunnen het gebed voor elkaar, onszelf en deze wereld gaande houden, ook namens allen die aan huis gebonden zijn, ziek zijn of werkend in vitale beroepen. Om 12.00 uur bidt men in de kerk het Onze Vader en luidt de klok. Belangrijk om juist in deze tijd te bidden voor allen die het moeilijk hebben.

We beschouwen deze Open Kerk niet als een evenement. We raden u aan, om een bezoek aan de kerk verstandig te combineren met het doen van de boodschappen of het maken van een ommetje. Zo geven we gehoor aan de dringende oproep van onze premier om alleen indien nodig de deur uit te gaan. Binnen de muren van de kerk houden we ons aan alle afgekondigde sociale hygiënevoorschriften.

Ook de Franse Kerk in Voorburg (Franse Kerkstraat) is dagelijks open, van 15.00-17.00 uur.

BERENJACHT

Inwoners worden opgeroepen mee te doen aan de actie Berenjacht. Het idee van een beer achter je raam plaatsen, is dat kinderen al dan niet met ouders op zoeken kunnen gaan naar beren en dat ze even zwaaien naar de gene die de beer heeft geplaatst. Uiteraard mag je zelf ook op berenjacht tijdens je ommetje. Voor alleenstaande is dit een manier van even non verbaal contact, een glimlach en een zwaai. Dat waar we in deze tijd allemaal behoefte aan hebben.

SPORTVISSERIJ

Op maandag 23 maart   maakte het kabinet bekend dat tenminste tot en met 1 juni alle evenementen – ongeacht groepsgrootte, aard en doel – verboden zijn. Hieronder vallen dus ook viswedstrijden, wedstrijdtrainingen, beurzen, cursussen, ledenvergaderingen en andere evenementen binnen de sportvisserij’.

HAAGSE MARKT

De Haagse markt aan de Herman Costerstraat zal voorlopig uit één rij open kramen bestaan die alleen voedingsmiddelen verkopen. De rij staat aan de kant van de Herman Costerstraat. Publiek moet de markt vanaf het Hollandplein op, en via het Hobbemaplein af. Zij-ingangen zijn afgesloten. De rest van de markt is afgesloten.

ZANDMOTORRUN

De Zandmotorrun gaat niet door. De hardloopwedstrijd voor het goede doel, over het strand tussen Den Haag en Monster, zou plaatsvinden op zondag 19 april. De Zandmotorrun wordt belangeloos georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en 2 Roparun-hardloopteams: het team van de provincie (208) en de Mad-Runners (209). Wie zich al had ingeschreven, ontvangt zijn of haar inschrijfgeld binnenkort terug op de bankrekening. Het is de bedoeling dat er in 2021 wel een Zandmotorrun plaatsvindt.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com