Het skatepark naast The Mall of The Netherlands en de fitplekken in Park ’t Loo en Prinsenhof zijn voorlopig gesloten. De parkeerterreinen van recreatieterrein Vlietland zijn dit weekeinde dicht. Dat hebben B&W besloten. Zo moet worden voorkomen dat mensen door het mooie weer massaal naar deze plekken gaan, waardoor de richtlijnen om het coronavirus te bestrijden niet kunnen worden nageleefd.

Burgemeester Klaas Tigelaar: ,,Veel mensen houden zich aan de maatregelen die vertellen om vooral thuis te blijven en 1,5 meter afstand te houden. Helaas zien we een aantal plekken waar onze handhavers en de politie keer op keer veel mensen bij elkaar aan treffen. En waar we ook geregeld meldingen over krijgen van inwoners die zich aan het gedrag storen. Er wordt veelvuldig gewaarschuwd, maar dat mag niet baten. Daarom hebben we besloten om de fitplekken en het skatepark voorlopig af te sluiten. Op het moment dat mensen dit negeren, en daarmee anderen in gevaar brengen, kunnen ze op een boete rekenen.”

,,Afgelopen weekend was het rustig buiten, ook bij Vlietland. Omdat het lekkerder weer wordt, nemen we voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat mensen er toch weer op uit trekken. Mocht men hier geen gehoor aan geven, dan kunnen nog meer plekken gesloten worden. Daarom roep ik iedereen op om thuis vanaf het balkon of vanuit de tuin te genieten van het lekkere weer. En hoogstens een rondje in de buurt van de woning te maken. Alleen samen krijgen we corona onder controle, ook als de zon schijnt.”

De gemeente heeft ook een oproep gericht tot jongeren om afstand te houden en thuis te blijven. Daarvoor is een speciaal filmpje uitgebracht: https://www.youtube.com/watch?v=8MzWCrj-bS0

Premier Mark Rutte riep mensen op hun gezonde verstand te gebruiken. ,,Ga niet de straat op, niet naar het strand en niet naar het bos.’’ Het gaat volgens de minister-president om een kleine groep die de regels inzake groepsvorming en afstand houden niet naleeft . De laatste dagen lijkt het volgens Rutte met name te gaan om jongeren die zich niets van het coronavirus aan te trekken, omdat zij denken dat ze niet ziek kunnen worden

De politie heeft inmiddels de bevoegdheid wangslijm af te nemen bij lieden die richting hen hoesten of spuwen onder het mom dat zij het coronavirus hebben.

Recreatiecentrum Vlietland b.v. meldt dat mensen die een boot hebben liggen in de nog geopende havens in Vlietland of mensen die andere, nog open zijnde ‘exploitaties’in Vlietland willen bezoeken, hun auto dit weekeinde wel mogen parkeren bij deze voorzieningen. Vlietland blijft verder open voor wandelaars en fietsers. Ook mag Vlietland vrijelijk bevaren worden. Dit alles mits men zich houdt aan de door de overheid gestelde regels qua groepsomvang en onderlinge afstand.

In de regio is toeristisch en recreatief nachtverblijf tot 10 mei verboden. Dit geldt voor recreatieparken, kampeerterreinen, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, jachthavens en slaaphuisjes (strand). De opbouw slaaphuisjes is ook verboden.

De HTM roept mensen op geen gebruik te maken van bus of tram als ze toch naar het strand, natuurgebied of park willen, dit weekeinde. HTM rijdt een aangepaste dienstregeling. Met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand is de huidige capaciteit van tram of bus onvoldoende om meer reizigers veilig te vervoeren.

Zo biedt bijvoorbeeld tram 9 plaats aan maximaal 35 passagiers, terwijl dat normaal er zo’n 150 zijn. Datzelfde geldt voor de stadsbus waar maximaal 16 passagiers mee kunnen tegen 50 in de normale situatie. HTM vraagt reizigers alleen gebruik te maken van tram of bus als dat noodzakelijk is, een reis uit te stellen, of gebruik te maken van een ander vervoermiddel als bijvoorbeeld een (deel) fiets als men toch op pad moet.

Ook ProRail roept reizigers op om alleen met de trein te reizen als dat strikt noodzakelijk is. De parkeerplaatsen bij Meijendel zijn dit weekeinde gesloten, zo meldt Dunea.

VLIETWENSEN

Vlietwensen geeft financiële steun aan initiatieven Coronavirus: ‘Heb jij als inwoner, bewonersinitiatief of ondernemer een mooi initiatief voor inwoners van Leidschendam-Voorburg die door het coronavirus in de knel komen? En heb jij een financiële bijdrage nodig voor bijvoorbeeld het drukken van flyers of aanschaffen van kisten voor het vervoeren van maaltijden? Vraag deze dan aan via Vlietwensen. Kijk op de website www.vlietwensen.nl of bel (070) 204 21 44 voor meer informatie’.

VRIJWILLIGERSPUNT

Een lichtpuntje in deze bijzondere tijd, is dat veel mensen in onze gemeente hun hulp aanbieden. Mensen melden zich massaal om bijvoorbeeld boodschappen te doen, of de hond uit te laten. Wilt u ook iets voor een ander doen? Kijk dan eerst eens goed in uw directe omgeving en vraag aan uw kwetsbare buurman/vrouw of ze hulp nodig hebben. Dat is het meest direct en gaat het snelst. Is er geen hulp in uw directe omgeving nodig, of wilt u meer doen, ga dan naar de website van het Vrijwilligerspunt
RODE KRUIS

Rode Kruis is centraal inleverpunt voor ingezamelde beschermingsmiddelen: Zamelt u beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in, zoals maskers, handschoenen en brillen? Lever die dan in bij het Rode Kruis! Het Rode Kruis controleert alle ingezamelde middelen op kwaliteit en verdeelt de goedgekeurde middelen daarna over zorginstellingen in het hele land. Het Rode Kruis zorgt er bovendien voor dat de regio’s met de hoogste nood als eerste de ingezamelde en goedgekeurde middelen krijgen. Het Rode Kruis heeft daarvoor een speciale informatiepagina op  internet gemaakt. Daar staat ook de lijst met producten die nodig zijn. https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/rode-kruis-zamelt-beschermingsmiddelen-coronavirus-in/

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com