B&W willen vooralsnog vijf miljoen euro uittrekken om inwoners, ondernemers en organisaties te helpen door de coronacrisis te komen. Het geld wordt gehaald uit de algemene financiële reserve van de gemeente en komt in een apart potje ‘Bestemmingsreserve coronacrisis’.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester Klaas Tigelaar aan de gemeenteraad. Die praat er donderdagavond over. Door het opzetten van een aparte reserve coronacrisis kunnen B&W daar naar behoefte uit putten. Achteraf wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. B&W gaan ervan uit dat de hulp zes maanden lang nodig zal zijn.

Inzet is de sociale infrastructuur te beschermen. Dat wil zeggen organisaties in de sectoren sport, cultuur, zorg en welzijn overeind te houden. Daarnaast moet de economische schade van de coronacrisis beperkt worden door ondernemers te helpen en banen te behouden. Ten derde gaat het om het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers via maatregelen in het onderwijs en de zorg.

Met het geld kunnen B&W eerder voorgestelde maatregelen zoals het kwijtschelden van lokale belastingen en opschorten (en mogelijk kwijtschelden) van huurbaten van gemeentelijk vastgoed voor kwetsbare doelgroepen financieren. Ook is rekening gehouden met extra kosten voor de gemeentelijke organisatie (extra inzet ambtenaren en externen, beschermende maatregelen, investeren in informatietechnologie).

B&W willen de regels soepel interpreteren en de administratieve verplichtingen zoveel mogelijk beperken. Er gelden een aantal kaders voor de steun: een landelijke regeling heeft de voorkeur boven een lokale; is er sprake van teruggang in inkomen?; is het wettelijke gezien een gemeentelijke taak en zo niet is dan toch hulp mogelijk?; gaat het om een lokale culturele instelling of om mensen die niet buiten komen?; is de licentie van een sportvereniging in gevaar of staat een culturele instelling op omvallen?

Bij de hulp gaat het onder meer om het opschorten dan wel kwijtschelden van huur voor kwetsbare instanties als Brede School en Stichting Vluchtelingenwerk; het schrappen van aanslagen toeristenbelasting en marktgelden; steun aan bedrijven die normaal leerlingen vervoeren; opschorten dan wel kwijtschelden van huur die sportverenigingen, musea en culturele instellingen betalen; kwijtschelden van huur voor wijkverenigingen en sociaal-maatschappelijke instellingen; meer sociale uitkeringen; opschorten dan wel kwijtschelden van afvalstoffenheffing en rioolbelasting voor sportverenigingen, sociaal-maatschappelijke instellingen en culturele instellingen.

OVERIG CORONANIEUWS

De regels inzake de bestrijding van het coronavirus worden voorlopig niet versoepeld. Dat heeft premier Mark Rutte bekend gemaakt. Hij erkende dat ‘we’ op de goede weg zijn maar een versoepeling van de regels noemde hij ‘een grote fout’. Wanneer dat wel kan zei de premier niet te weten. Hij liet doorschemeren dat de maatregelen die nu tot 28 april gelden worden verlengd. Het kabinet beslist daar op 21 april over. Terugkeer naar het normale leven noemde Rutte ‘een zaak van lange adem’.

Er liggen nu 15 inwoners van Leidschendam-Voorburg met het coronavirus in het ziekenhuis.

De supermarkten roepen mensen op Paasinkopen te spreiden om problemen bij de winkels te voorkomen. Er mag immers maar één klant per tien vierkante meter winkeloppervlak naar binnen.

Het paardensportevenement Eventing (SGW) dat op 27 en 28 juni in Vlietland gehouden zou worden gaat niet door.

Mensen die door de coronacrisis hun hypotheek niet kunnen betalen zullen daardoor niet hun huizen uitgezet worden. Dat is het kabinet met hypotheekverstrekkers en verhuurders overeen gekomen. Dat maatregel geldt vooralsnog tot 1 juli.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com