Nieuws
VVD wil weten hoe hoog de coronanood is

Coalitiepartij VVD wil van B&W weten welke noodsignalen er uit de lokale samenleving zijn binnengekomen aangaande de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die er tegen zijn genomen. Dat blijkt uit een commentaar dat VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller heeft geschreven naar aanleiding van het bericht van B&W dat er vooralsnog 5 miljoen euro wordt uitgetrokken om de nood te lenigen.

,,De VVD vindt het uiterst belangrijk dat er een steunpakket komt voor de acute nood waar velen zich nu in bevinden. Dit als lokale aanvulling op de door het kabinet genomen maatregelen die voor het hele land gelden. Zowel individuele mensen en gezinnen, het bedrijfsleven als de organisaties en verenigingen worden geraakt door de ongekende omstandigheden waarin we ons nu bevinden.’’

,,De gemeente moet in de eerste plaats haar verantwoordelijkheid nemen om de corona ook hier te bestrijden en er tegelijkertijd voor zorgen dat er geen onherstelbare grote klappen vallen. Vervolgens moeten plannen uitgewerkt worden voor ondersteuning op lange termijn. Heel veel sectoren worden geraakt. Er zal afgewogen moeten worden wie, hoeveel, waarom. Onze basisinfrastructuur mag niet failliet. Daar moeten we alles aan doen. En dat moet goed doordacht: noodzakelijke steun voor de korte termijn, strategie voor de lange termijn. We weten nog lang niet alles; stapje voor stapje is dan het goede beleid. Wij hebben daarom de volgende vragen over de onderbouwing van de nu aangekondigde maatregelen.’’

,,Ten eerste het onderscheid tussen lange en korte termijn: kan B&W aangeven welke maatregelen/bedragen gaan over de huidige periode van acute maatregelen en welke zien op de langere termijn (bijvoorbeeld tot einde van het jaar en daarna)?’’

,,Dan iets over de gedachte achter de maatregelen. In de brief (aan de gemeenteraad, red.) wordt gesproken over ‘maatregelen die de afgelopen weken verder zijn uitgewerkt om een beeld te krijgen van de financiële consequenties van de eigen aangekondigde maatregelen en de maatregelen die door het Rijk zijn afgekondigd’. Dat is de aanbodkant. Vraag is: is ook iets te zeggen over de vraagkant: is er een uitwerking of indicatie van de (financiële) problematiek bij verenigingen, zorgverleners et cetera die (mede) van de gemeente afhankelijk zijn? Kortom: hoe hoog is de nood, welke signalen zijn er binnengekomen?’’

Van Veller heeft ook een groot aantal vragen over het hulppakket dat B&W nu hebben gepresenteerd. Die komen vanavond aan bod tijdens een speciaal gemeenteraadsdebat met de fractieleiders van de zeven politieke partijen over de coronacrisis en de maatregelen die B&W daar bij nemen.

Het debat vindt op verzoek  van de fractieleiders plaats. Om het te kunnen laten plaatsvinden moest een speciale procedure gehouden worden. Gisteravond om 19.00 uur zat burgemeester Klaas Tigelaar daartoe in vol ornaat in een volstrekt lege gemeenteraadszaal.

Na een ‘dames en heren’ sprak Tigelaar over ‘een bijzondere situatie’. Hij las een tekst voor die duidelijk moest maken dat er niet vergaderd kon worden omdat het quorum aan raadsleden (minimaal 18;  de helft plus 1 van alle raadsleden) er niet was.

Afwisselend naar rechts en links kijkend alsof er wel toehoorders waren, maakte de burgemeester duidelijk dat er dan meteen een nieuwe vergadering uitgeschreven kon worden waarbij dat quorum niet nodig is. Hij nodigde vervolgens iedereen uit deze nieuwe vergadering live te volgen via internet. Na 2.44 minuten was het bijzondere optreden ten einde.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com