Het vroeg online zetten van het aanvraagformulier, het grote aantal aanvragen in de eerste paar weken en de tijd die het kost om de organisatie neer te zetten; dat zijn de factoren waardoor de gemeente er niet in slaagt zelfstandige ondernemers die een beroep deden op de Tozo-regeling, binnen vier weken te helpen.

Dat hebben B&W laten weten in antwoorden op vragen van GroenLinks. Ter nadere verduidelijking laten B&W weten: ‘Ondernemers konden 4 weken voordat de Tozo officieel inwerking trad een aanvraag indienen op de website van de gemeente. In die eerste 4 weken is 94 procent van het totaalaantal aanvragen tot nu toe binnengekomen. In diezelfde 4 weken moest de complete Tozo-organisatie nog worden opgebouwd’.

‘De beoordelingscriteria vanuit het Rijk waren nog niet zeker. Zo bleek dat meer informatie van ondernemers opgevraagd moest worden. Ook was de benodigde capaciteit nog niet beschikbaar, moesten werkinstructies worden gemaakt en nieuwe medewerkers worden ingewerkt. Een organisatie van deze omvang neerzetten op afstand kost tijd. Ondertussen liep de behandeltermijn op’.

Er zijn 48 ambtenaren bezig met het klaar zetten en behandelen van Tozo-aanvragen. Vijf tot 10 ambtenaren beantwoorden vragen van ondernemers. Ongeveer 20 ambtenaren doen de administratie en begeleiding. Ook zijn twee externe partijen met 15 tot 20 mensen ingehuurd om aanvragen te behandelen. Of het daardoor lukt de behandeltermijn van aanvragen te verkorten ‘is op dit moment nog niet met voldoende zekerheid te zeggen’, aldus B&W.

Op de vraag waarom de gemeente ondernemers niet automatisch een voorschot geeft als afhandeling van de Tozo-aanvraag niet binnen vier weken lukt stellen B&W dat dit niet altijd kan. ‘Ook voor het verstrekken van een voorschot moeten gegevens en stukken van de ondernemer in het systeem worden gezet. Het gemeentelijk aanvraagsysteem vereist handmatige invoer en hiervoor is capaciteit nodig. Om elke ondernemer zo snel mogelijk te helpen is de (beperkte) beschikbare capaciteit verdeeld over diverse teams’. Daarnaast moet gewaakt worden voor misbruik en het uitkeren van geld aan ondernemers die dat later weer moeten terugbetalen.

Het feit dat B&W ook een termijn van acht weken hebben genoemd verklaren B&W aldus: ‘Het klopt dat de Rijksoverheid streeft naar toekenning van de Tozo binnen 4 weken. In de algemene maatregel van bestuur is echter de wettelijke behandeltermijn van 8 weken aangehouden. Daarmee is de wettelijke termijn 8 weken en de streeftermijn 4 weken’.

Volgens het Financieel Dagblad gaat het kabinet de Tozo-regeling vanaf 1 juni aanpassen. Ondernemers wier partner een goed inkomen heeft, zouden dan van Tozo worden uitgesloten. Van de Tozo-regeling  hebben tot nu toe 440.000 ondernemers gebruik gemaakt.

De Veiligheidsregio’s zijn tevreden over de gang van zaken het afgelopen weekeinde. Mensen hielden zich aan de coronaregels. Alleen in de (winkel)centra ging het her en der mis. Daar was het te druk.

In de coronacijfers voor Leidschendam-Voorburg kwam geen wijziging: 13 overledenen en 20 mensen in het ziekenhuis met het virus.

De cultuurwethouders van de vier grote steden hebben het kabinet opgeroepen meer steun te geven voor de culturele sector dan de 300 miljoen euro die daarvoor werd vrijgemaakt. Die steun is niet genoeg om de sector overeind te houden, zo schrijven ze.

Het kabinet beslist morgen of de eerder aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen voor horeca, culturele sector en voortgezet onderwijs per 1 juni kunnen doorgaan. Volgens kringen rond het kabinet zal het antwoord daarop ‘ja’ zijn.

Zeventig eigenaren van strandtenten op Scheveningen hebben aangekondigd woensdag weer open te gaan waarbij ze de coronaregels in acht nemen. Ze willen niet langer wachten gezien het mooie weer en de verliezen die zij nu al maken. Een eventuele boete nemen ze op de koop toe.

Vanaf vandaag verandert in de regio Haaglanden het systeem om medewerkers van (zorg)instellingen aan te melden voor het afnemen van een coronatest. Om de grote aantallen tests adequaat te kunnen verwerken, gaan de GGD’en een nieuw digitaal systeem (CoronIT) gebruiken. Vanaf nu kunnen aanvragen voor testen van medewerkers door instellings- en bedrijfsartsen alleen nog  via dit systeem in behandeling worden genomen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com