Nieuws
Dossier Corona: HTM bereidt zich voor op de eerste juni

HTM gaat vanaf 1 juni weer de maximale dienstregeling rijden en is bezig met de voorbereidingen. De eerder ingestelde maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven grotendeels in stand. Zo mogen reizigers per 1 juni nog steeds niet voorin instappen in de bus en rood-beige trams. Voor de veiligheid van haar medewerkers heeft HTM in die voertuigen duurzame schotten aangebracht bij de cabine. Ook worden voertuigen en de contactpunten extra schoongemaakt. HTM verzoekt reizigers op de halten en in de tram, juist bij de toenemende drukte, rekening met elkaar te houden door zoveel mogelijk afstand te houden.

Een belangrijke wijziging per 1 juni is het verplicht dragen van een (niet-medisch) mondkapje bij het reizen in het openbaar vervoer, voor reizigers vanaf 13 jaar. Reizigers moeten dit kapje vóór het instappen dragen, maar nóg beter is het als zij het kapje ook al tijdens het wachten op de halte opdoen. Ook moeten reizigers weer gebruik te maken van de stopknop in het voertuig, om aan te geven dat ze bij de volgende halte uit willen stappen. De trams en bussen van HTM stoppen niet langer meer bij iedere halte, zoals tijdelijk was ingesteld.

Na een intensieve test met bestickering op de halten Spui en Rijnstraat om in- en uitstappende reizigers van elkaar te scheiden, heeft HTM besloten dit ook op andere halten aan te brengen. Via aangebrachte stippen helpt HTM reizigers een goede inschatting te maken van de gepaste afstand tijdens het wachten. Reizigers zijn positief over de aangebrachte ‘wachtlijn’ en vinden dat de stippen houvast bieden de gepaste afstand te bewaren. De komende weken worden de drukste halten en OV-knooppunten van deze stickers voorzien. Ook test HTM op dit moment hoe ze de spreiding van reizigers in onze voertuigen zo goed mogelijk kunnen organiseren met behulp van stickers.

Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn de agressiviteit jegens hen als zij proberen coronamaatregelen te handhaven zat. Ze willen op 26 mei gaan demonstreren in Den Haag. Op 1 juni zullen ze uit protest geen boetes uitdelen. Bovendien willen zij een bodycam, wapenstok en pepperspray om zich beter te kunnen verdedigen

De lokale VVD komt ook op voor de BOA’s.  Gemeenteraadslid Ole Heil: ,,Wat in IJmuiden gebeurde (door werden BOA’s door een groep jongeren aangevallen, red.) is verschrikkelijk. Je blijft met je poten van onze BOA’s af. Zoiets mag absoluut niet gebeuren in onze gemeente. De burgemeester moet kijken hoe we onze BOA’s goed beschermd de straat op kunnen sturen. Ze hebben, zeker in deze tijd, een enorm belangrijke taak. Wij hebben de plicht ervoor te zorgen dat ze deze taak goed en vooral veilig kunnen uitvoeren.’

Rijkswaterstaat roept vaarweggebruikers op om goed voorbereid op pad te gaan en ook op het water drukte te mijden en 1,5 m afstand te houden. Ook moeten schippers rekening houden met uiteenlopende bedienregimes en kunnen wachttijden bij sluizen en bruggen oplopen.

Rijkswaterstaat hanteert sinds 1 april 2020 de reguliere zomerbediening van bruggen en sluizen, om de scheepvaart zoveel mogelijk te kunnen spreiden en faciliteren. Ook in de sluis houdt Rijkswaterstaat rekening met de coronamaatregelen. Sluisoperators proberen de sluis zo in te richten, dat schippers afstand kunnen houden. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat schippers alleen achter elkaar mogen afmeren, en niet langszij. Als het te druk dreigt te worden in een kolk, dan kan de operator de kolk sluiten. In de praktijk zullen er minder schepen in de sluiskolk kunnen, waardoor wachttijden kunnen oplopen.

Rijkswaterstaat roept schippers op bij het passeren van een sluis de volgende richtlijnen in acht te nemen: Luister altijd naar de aanwijzingen van de sluisoperator; Houd in alle gevallen 1,5 m afstand van elkaar, ook bij het wachten voor een sluis of brug; Vermijd langszij liggen zoveel mogelijk; Bij drukte, mijd indien mogelijk een sluis of brug; Schippers met een marifoon aan boord, moeten zich daarmee bij de sluisoperator te melden.

De Haagse burgemeester Johan Remkes roept inwoners en anderen die de stad bezoeken elkaar de ruimte te gunnen. Dit in verband met de grote drukte in het centrum op Hemelvaartsdag. In het Stadshart van Zoetermeer zijn inmiddels pijlen  en lijnen op het plaveisel aangebracht die aangeven hoe er gelopen moet worden.

De autoriteiten hebben inmiddels 18.200 boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van coronamaatregelen. Bij justitie zijn 207 aanhangig, vooral wegens het bespuwen van politieagenten en BOA’s. Er zijn 164 verdachten gedagvaard.

De coronacijfers voor Leidschendam-Voorburg veranderden niet: 14 overledenen en 20 mensen met het virus in het ziekenhuis.