Activiteiten
Evenementenbeleid gaat onder de loupe

De gemeente gaat aan de slag met het evenementenbeleid. Dat meldt wethouder Astrid van Eekelen in een nieuwsbrief aan de ondernemers. Het huidige beleid loopt eind dit jaar af. Op een aantal onderdelen moet dit geactualiseerd worden. Bijvoorbeeld  waar het gaat om evenementen passend bij het profiel van de gemeente, beschikbare financiële middelen om uitvoering te geven aan het beleid en ruimtelijke mogelijkheden die er zijn om evenementen te organiseren.

Vooruitlopend op het opstellen van beleid zullen gesprekken gevoerd worden met diverse evenementenorganisatoren en ondernemersverenigingen die als input zullen dienen voor de actualisatie van het beleid. Voor de evenementenlocaties in Leidschendam-Voorburg zijn locatieprofielen opgesteld. Hierin staat wat er mogelijk is op welk gebied, bijvoorbeeld wat betreft het aantal bezoekers en geluidsnormen.