Activiteiten
Nieuwe regels gebruik kunstgrasvelden

B&W hebben nieuwe regels afgekondigd voor het gebruik van kunstgrasvelden die rubberkorrels als vulmateriaal hebben. Dat zijn er acht, allemaal velden van de gemeente. De nieuwe regels zijn nodig omdat de rubberkorrels nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Die vervuiling moet op grond van de Wet bodembescherming voorkomen worden.

Gebruikers van de velden moeten aan deze voorwaarden voldoen:

– Klop of veeg na gebruik voor het verlaten van het veld de schoenen schoon op de daarvoor bestemde plekken,

– Verlaat het veld alleen via de verschillende poorten waar een schoonlooprooster ligt,

– Neem niet onnodig tassen of andere zaken mee naar het veld, hier blijven de korrels aan plakken,

– Klop kleding in de kleedkamer goed uit, zodat er geen korrels meegenomen worden naar huis,

– Veeg na gebruik de kleedkamer(-s) aan en deponeer het opgeveegde materiaal in de afvalbak,

– Leeg minimaal eens per twee weken de schrobput in de kleedkamer(-s), deponeer het uitkomende materiaal in de afvalbak.

Bij de uitvoering van het onderhoud worden de volgende zaken nadrukkelijk in acht genomen:

– De verharding rond het veld wordt regelmatig (minimaal wekelijks) schoon geblazen of geveegd door het materiaal naar het veld toe te blazen/vegen,

– Vuil en blad wordt van de randen van het veld naar het midden van het veld geblazen,

– Het verzamelde materiaal wordt daar opgeraapt/gezogen (evt met een zuigmachine) en gedeponeerd in speciale afvalbakken. Deze worden afgevoerd als restafval (en niet als GFT),

– Machines waarmee onderhoud wordt gepleegd worden schoon geblazen of geborsteld voordat het veld wordt verlaten,

– Minimaal eens per twee weken worden de schoonlooproosters bij de uitgangen van het veld geleegd, het uitkomende materiaal wordt in de afvalbakken gedeponeerd,

– Straatkolken en uitstroombakken worden 4x per jaar geleegd, het slib wordt afgevoerd als restafval.

Bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden of de renovatie van bestaande velden worden geen rubberkorrels meer gebruikt. In plaats daarvan wordt kurk toegepast. Bij renovatie wordt ook een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele vervuiling van de omliggende bermen van de velden en de grond onder het veld. Indien blijkt dat er vervuiling door rubberkorrels is opgetreden, wordt die weggehaald.

Wie alle nieuwe regels gaat controleren en wat de sancties zijn als er niet aan wordt voldaan, meldt de gemeente niet.