Activiteiten
Sport is terug op provinciale agenda

De onlangs opgestelde startnotitie Sport en Recreatie is door Provinciale Staten enthousiast ontvangen. Hiermee is sport na acht jaar afwezigheid weer op de provinciale beleidsagenda terechtgekomen. De startnotitie richt zich met name op het stimuleren van bewoners om meer naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door de omgeving anders in te richten, met wandel- en fietspaden en veel groen.

De startnotitie vormt de basis voor een nieuw provinciaal sport- en recreatiebeleid. Sport en recreatie zijn belangrijk voor het geluk, de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Uitgangspunt bij de inzet van de provincie is dat deze voorziet in een maatschappelijke behoefte aan sport en recreatie. Daarmee is het echt een aanvulling op wat sportorganisaties, stichtingen of gemeenten al doen. Gedeputeerde Anne Koning (Sport en Recreatie): ,,Ik ben blij met de steun vanuit Provinciale Staten. Met het gestelde vertrouwen kunnen we nu verder aan de slag met de verdere uitwerking. Dat is hard nodig. Met name de afgelopen maanden lieten zien hoe belangrijk het is om dicht bij huis te kunnen ontspannen en bewegen.”

Voor de startnotitie heeft de provincie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de wensen van de inwoners om te sporten, bewegen en recreëren in Zuid-Holland. Op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid ziet de provincie mogelijkheden om waarde toe te voegen. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Team Sportservice Zuid-Holland, terreinbeherende organisaties en Groen doet Goed. (foto provincie Zuid-Holland)