Nieuws
Coalitie investeert tegen coronacrisis en recessie

De coalitie investeert komend jaar 2,6 miljoen euro extra. In 2022 is dat 3,3 miljoen, het jaar daarop 1,6 miljoen en in 2024 nog 0,9 miljoen euro. Zo willen B&W de gevolgen van de coronacrisis en de economische recessie als gevolg daarvan, bestrijden.

Met de extra uitgaven worden de tekorten op de begroting wel hoger. Door de omvang van de financiële reserves van de gemeente wordt dat echter ‘haalbaar’ geacht. Bovendien wordt de coalitie geholpen door een hogere financiële bijdrage van het rijk en het doorschuiven van zaken uit 2020 naar 2021 vanwege corona (waarbij ook nog geld over bleef).

Het tekort op de gemeentelijke begroting komt komend jaar uit op 8,7 miljoen euro. In de jaren daarna daalt het tekort tot een overschot in 2024 van 0,6 miljoen. Die cijfers wordt gunstiger als éénmalige lasten en baten ervan af worden getrokken. Dan is het tekort komend jaar 3,8 miljoen om in 2024 uit te komen op een plus van 2,7 miljoen.

De extra investeringen zien er in 2021 zo uit:

– Verkeer en vervoer 0,3 miljoen (onder andere voor ligplaatsen in Leidschendam-Centrum en een shuttle tussen Station Mariahoeve en de Mall),

– Economische maatregelen 0,35 miljoen (onder andere het opknappen van winkelcentrum Julianabaan in Voorburg),

– Sport/cultuur/recreatie 0,8 miljoen (onder andere extra steun Theater Ludens/Veur Theater, Cultuurpodium, Huygens Hofwijck en opzet recreatief knooppunt De Tureluur bij de Kostverlorenweg Leidschendam),

– Sociaal domein 1,2 miljoen (onder andere aan versterking van Leidschendam-Noord, re-integratie en participatie van mensen zonder werk, schuldhulpverlening, moderniseren jeugdhulp en hulpverlening via Wet maatschappelijke ondersteuning)

– Volksgezondheid 1,9 miljoen euro (energie-omwenteling en duurzaamheidsmaatregelen. Geld komt uit een ingestelde ‘reserve’).

De coalitie heeft ook een deel van de 140 miljoen euro die men binnen kreeg uit de verkoop van aandelen Eneco, besteed. Dat is gebeurd door het geld in zogenoemde ‘reserves’ te stoppen waarvan de concrete besteding later nog moet worden uitgewerkt. De verdeling ziet er zo uit:

– 46 miljoen voor duurzaamheidsmaatregelen en energie-omwenteling (verduurzamen gemeentelijk onroerend goed, scholen, opzet wijkaanpak; ontwikkelen warmtevisies per wijk als alternatief voor gas),

– 7,5 miljoen voor scholenbouw,

– 10 miljoen voor woonvormen waardoor ouderen en jongeren met een handicap langer zelfstandig kunnen wonen,

– 3 miljoen voor infrastructuur en openbaar vervoer,

– 10 miljoen voor herstelbeleid (het helpen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen na corona),

– 19,7 miljoen euro voor de aanleg van een nieuwe Vlietbrug indien hiertoe besloten wordt (onlangs bleek al dat een meerderheid in de gemeenteraad bestaande uit de oppositiepartijen GBLV en D66 alsmede de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks tegen de brugaanleg zijn, red.)