Nieuws
PvdA: Onjuiste corona-informatie in ‘t Krantje

Het huis-aan-huisblad ‘t Krantje bevat onjuiste informatie inzake coronamaatregelen. Dat leidt tot verwarring bij met name ouderen. Dat stelt PvdA-gemeenteraadslid Sangita Paltansing. Zij wil dat B&W iets aan het euvel gaan doen, zo blijkt uit vragen die zij aan B&W heeft gesteld.

Het raadslid: ,,Het Krantje is een huis-aan-huiskrant dat iedere woensdag in, o.a., Leidschendam-Voorburg wordt verspreid. Het Krantje heeft een oplage van 48.300 exemplaren. Daarnaast maakt de gemeente Leidschendam-Voorburg gebruik van Het Krantje om daar haar gemeenteberichten in te publiceren, waaronder ook de landelijke maatregelen in het kader van Corona.’’

,,Gebleken is dat met betrekking tot de publicatie van de coronamaatregelen Het Krantje steeds een week achterloopt en dat dus de ‘oude’ maatregelen gepubliceerd worden en niet de dan geldende (nieuwe) maatregelen. Enerzijds is dit logisch. De persconferenties, waarin in nieuwe maatregelen worden aangekondigd, vinden op dinsdagavond plaats en de volgende ochtend wordt Het Krantje van die week al verspreid. Anderzijds lezen ook veel ouderen in onze gemeente trouw Het Krantje. Veel van deze ouderen zijn niet altijd digitaal vaardig en vertrouwen op de informatie, die in Het Krantje wordt gepubliceerd.’’

Zij heeft B&W de volgende vragen gesteld. ‘Is het college van B&W het met de PvdA eens dat onjuiste berichtgeving in Het Krantje kan leiden tot verwarring bij de ouderen over welke maatregelen in het kader van Corona nu van kracht zijn en welke niet? Is het college het met de PvdA eens dat Het Krantje de meest actuele informatie zou moeten bevatten als het gaat om berichtgeving vanuit de overheid, waaronder de maatregelen in het kader van Corona? Zo nee, waarom niet?’

‘Zo ja, heeft het college een oplossing hoe de meest actuele informatie hieromtrent alsnog in Het Krantje kan worden opgenomen, ondanks dat de persconferenties de avond voor de verspreiding van Het Krantje plaatsvinden? Zo ja, wat is deze oplossing dan? En gaat het college hier actief mee aan de slag? Zo nee, waarom niet?’ (foto TeamhetKrantje)