Nieuws
Gedeelte ADO stadion bij te hoge windkracht tijdelijk dicht

Bij voorspelling van een windkracht hoger dan 8 moeten de stadionring en het veld van het Cars Jeans Stadion uit voorzorg tijdelijk worden gesloten. Dat heeft de Haagse wethouder Anne Mulder besloten. Dit besluit geldt totdat nader onderzoek bevestigt dat de dakconstructie ook bij dergelijke weersomstandigheden voldoet. De definitieve uitkomsten van het onderzoek worden eind februari/begin maart 2021 verwacht.

Mulder heeft zijn besluit in een brief aan de gemeenteraad bekend gemaakt: ‘Het Cars Jeans stadion wordt onderzocht op de constructieve veiligheid van de dakconstructie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe besloten daags na het gedeeltelijk instorten van het stadiondak van AZ in Alkmaar, augustus 2019. Dit onderzoek vindt plaats bovenop de gebruikelijke werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van de jaarlijkse veiligheidsverklaring, die voor het seizoen 2020/2021 is afgegeven voor het Cars Jeans stadion’.

‘Het onderhoud aan het stadion, waaronder conservering van de staalconstructie, wordt uitgevoerd volgens het onderhoudsplan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau dat ruime ervaring heeft met het ontwerpen en inspecteren van grote en complexe bouwwerken, waaronder stadions. De quickscan (eerste stap in het onderzoek) is uitgevoerd in 2019 om een indruk te krijgen van de constructieve opzet en de algehele staat van het stadiondak en had tevens tot doel een beeld te vormen of er aanleiding is voor directe zorg met betrekking tot de huidige constructieve veiligheid. Dit bleek niet het geval. Wel is door het bureau het advies afgegeven om een verbeterd inzicht te verkrijgen van onderdelen in de dakconstructie. Hiervoor zijn controleberekeningen, nadere constructieve analyses en onderzoek op locatie voorgesteld’.

‘Op het moment van schrijven is het onderzoek naar deze onderdelen in een afrondende fase. Op twee aspecten is geadviseerd nog nader onderzoek uit te voeren om de constructieve veiligheid volledig te waarborgen. Het bureau geeft aan dat, tot het onderzoek is voltooid, het verantwoord is de stadionring en het veld te gebruiken tot en met een maximale windkracht van 8. De gemeente Den Haag wil geen enkel veiligheidsrisico nemen’.

‘Gebaseerd op de tussentijdse aanbeveling van het extern bureau besluit het college dat de stadionring en het veld voorlopig bij die windomstandigheden uit voorzorg worden gesloten. Dit geldt totdat de aanvullende onderzoeken zijn afgerond en de veiligheid ook bij hogere windsnelheden kan worden gewaarborgd. Het hoofdgebouw kan in gebruik blijven. Het college van B&W heeft de gebruiker van het stadion over dit besluit geïnformeerd. Het aanvullende onderzoek wordt met spoed voortgezet en zodra de uitkomsten daarvan definitief zijn zal het college de raad daarover informeren. De verwachting is dat dit eind februari/begin maart 2021 zal zijn’.  (foto ADO Den Haag)