Nieuws
Besteding herstelplan corona: 1,15 miljoen in 2022

Daags nadat de gemeenteraad 5 miljoen euro uittrok voor een herstelplan na corona, heeft wethouder Astrid van Eekelen de besteding van 1,15 miljoen euro in 2022 aangekondigd. Het geld gaat op aan:

= begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk 280.000 euro,

= voorlichting schuldhulpverlening 100.000 euro,

= onderzoek jeugdombudsman naar gevolgen corona voor jeugd 75.000 euro,

= herinrichting winkelcentrum Julianabaan in Voorburg 250.000 euro,

= onderzoek compacter maken winkelcentra Huygenskwartier en Damcentrum 65.000 euro,

= steun aan winkeliers en ondernemersverenigingen om in te spelen op veranderend winkelgedrag 16.000 euro,

= oprichting vereniging van eigenaren winkels Huygenskwartier 25.000 euro,

= onderzoek groen in de openbare ruimte 50.000 euro,

= herstel groen na intensief gebruik 100.000 euro,

= meer wandelpaden 60.000 euro,

= meer beweegroutes 20.000 euro,

= herschrijven speelruimteplan 40.000 euro,

= werving vrijwilligers voor de cultuursector 15.000 euro,

= steun projecten in de cultuursector 100.000 euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter