Nieuws
Zorgen over zorgverzekering inwoners

B&W moeten waarborgen dat inwoners die via de gemeente een zorgverzekering hebben bij verzekeraar Menzis ook na 1 januari voor zorgkosten gedekt zijn als zij een behandeling krijgen in de HMC-ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en/of Westeinde. Dat stellen de CDA-gemeenteraadsleden Jan Hendriks en Stijn Strous.

De gemeente heeft bij Menzis een collectieve zorgverzekering afgesloten voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van een bijstandsuitkering (minima). HMC heeft verzekerden van Menzis echter geadviseerd elders een zorgverzekering te nemen omdat de verzekeraar eist dat HMC een bezuiniging van tien procent doorvoert. Zolang daarover geen akkoord is, is er geen contract tussen Menzis en HMC. En dat betekent dat patiënten zelf hun zorg moeten bekostigen.

De hele situatie heeft de twee gemeenteraadsleden ertoe gebracht B&W een aantal vragen te stellen. ‘Is de berichtgeving van het HMC-ziekenhuis juist, dat verzekerden van Menzis een risico lopen dat ze niet gedekt zijn volgens de bepalingen in de gemeentepolis? Zo ja, hoe waarborgt de gemeenten dat verzekerden onder de gemeentepolis ook vanaf 1 januari voor zorg terecht kunnen bij het HMC?’

‘Acht de gemeente het verstandig voor verzekerden van Menzis om een overstap te maken van Menzis naar een andere verzekeraar? Zo ja: wat zijn daarvan de consequenties? Zo nee: hoe garandeert de gemeente dat de verzekerden de dekking krijgen zoals deze in de gemeentepolis is vastgelegd? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat verzekerden de juiste keuze maken in dit dilemma? Heeft Menzis haar verzekerden inmiddels over de gewenste keuze geïnformeerd? Heeft de gemeente de verzekerden uit onze gemeente van de juiste informatie voorzien?’

‘Zijn er inmiddels verzekerden die op grond van bovenstaande informatie een overstap heben gemaakt? Mochten inwoners onder de gemeentepolis financieel nadeel ondervinden dan wel een onjuiste keuze hebben gemaakt. Heeft onze gemeente inmiddels de keuze gemaakt om de geleden schade te compenseren? Kunnen de gevolgen hiervan op het HMC dan wel Menzis worden verhaald? Welke stappen heeft het college van B&W inmiddels ondernomen om een eind aan het conflict tussen HMC en verzekeraar te maken?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter