Nieuws
Weer onenigheid over corona herstelbeleid

De oppositiepartijen GBLV en D66 zijn niet te spreken over de besteding van 1,1 miljoen euro voor corona herstelbeleid in 2022. Volgens beide partijen heeft het bestedingsplan zoals wethouder Astrid van Eekelen dat bij de gemeenteraad heeft neergelegd weinig te maken met herstelbeleid.

GBLV-fractieleider Frank Rozenberg sprak van ‘het verjubelen van geld’. ,,Geld zoekt besteding. Het zijn cadeaus. U strooit met geld zonder onderbouwing. Dit slaat als een tang op een varken. Te gek voor woorden.’’

Rozenberg vroeg om een onderbouwing van alle geldbedragen die de wethouder wil gaan uitgeven. Van Eekelen zei echter het niet specifieker te kunnen maken. Over de besteding zal de gemeenteraad te zijner tijd geïnformeerd worden.

CDA-gemeenteraadslid Stijn Strous stelde dat het bestedingsplan neigt naar een verlanglijstje waarbij gezocht moet worden naar de relatie tussen de bestemming van het geld en corona herstelbeleid. Aan die constatering verbond hij echter niet de conclusie het bestedingsplan af te wijzen. Alle andere partijen steunen de wethouder.

,,De strijd is verloren’’, concludeerde Wouter Jorissen (D66) daarop. ,,Maak er maar een hamerstuk van’’, vulde Frank Rozenberg aan.

Van Eekelen vroeg in eerste instantie 10 miljoen euro voor het herstelbeleid. De gemeenteraad wees dat vanwege het ontbreken van een goede onderbouwing af. Op voorstel van Strous werd besloten er vooralsnog 5 miljoen euro van te maken, te besteden aan een viertal beleidsvelden. De wethouder werkt met zeven beleidsvelden.

Jorissen noemde het ‘kwalijk’ dat de wethouder daags nadat de gemeenteraad over de 5 miljoen besliste ineens wel met gegevens en een analyse kwam over de lokale coronasituatie, een stuk waar de gemeenteraad al maanden om vroeg maar dat volgens Van Eekelen niet beschikbaar was.

Een CDA-voorstel om verenigingen en stichtingen 1500 euro te geven, te besteden aan aardigheidjes voor hun vrijwilligers, kan overigens niet op steun binnen de gemeenteraad rekenen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter