Nieuws
Brief burgemeester over coronabeleid

Burgemeester Jules Bijl heeft samen met zijn collega’s in de regio Haaglanden een brief premier Mark Rutte geschreven over het coronabeleid. Hierbij de letterlijke tekst van dat schrijven:

‘Veel inwoners en ondernemers, ook die in Haaglanden, doen hun uiterste best om opvolging te
geven aan de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus en de gevolgen daarvan tegen te gaan
en zo onder andere de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Tegelijkertijd wordt het de afgelopen periode steeds merkbaarder welke harde gevolgen de
coronamaatregelen hebben voor de sectoren die (nog) niet open kunnen en waarvoor de
steunregelingen veelal volstrekt ontoereikend zijn. De negen burgemeesters in de regio Haaglanden
maken zich hier grote zorgen over en vragen bij het nieuwe wegingsmoment te bekijken hoe ook
deze sectoren veilig open kunnen. Wij vinden het van belang dat hier op korte termijn helderheid
over komt.

Het is goed te constateren dat het kabinet oog heeft voor de zorgelijke signalen die hierover vanuit
verschillende sectoren zijn geuit. Ook de zorgen die ondernemers uit onder meer de gemeenten
Delft, Den Haag en Westland hebben geuit, hebben inmiddels de aandacht van dit kabinet. U heeft
besloten om de eerste stappen van versoepeling in te zetten. Dit vraagt bestuurlijke moed in een
situatie waarin er nog veel onzekerheden zijn over de effecten en ontwikkeling van het coronavirus.

Echter, óók wordt hiermee wederom een groot beroep gedaan op de veerkracht van sectoren die
gesloten moeten blijven en daarmee het hardst door de maatregelen worden geraakt. Om deze
veerkracht te behouden, is het zaak om met sectoren te werken aan een perspectief voor de lange
termijn, zoals ook in de aangenomen VNG-motie (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) is verwoord. Wij dringen erop aan dat dit zwaarwegend wordt meegenomen in toekomstige besluitvorming. Voor de gesloten sectoren moeten steunpakketten verder worden ontwikkeld die zorgen voor ruim voldoende compensatie.

In een context waarin de coronamaatregelen – alsook de onzekerheden daarover – diep ingrijpen op
mensen die in de gesloten sectoren werkzaam zijn, is ook empathie noodzakelijk om draagvlak te
houden voor de coronamaatregelen. Dit betekent dat de inzet van de gemeenten in Haaglanden erop
is gericht om met sectoren in gesprek te blijven over de immer noodzakelijke naleving van deze
regels. Wij houden hierbij oog voor de menselijke maat. Dit betekent een getrapte lijn van naleving
zoals in het Veiligheidsberaad (d.d. 13 januari 2022) is afgesproken’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter