Nieuws
Corona treft Avalex en gemeente

Afvalbedrijf Avalex heeft last van uitval van medewerkers door corona en verplichte quarantaine. De inzameling van restafval houdt de hoogste prioriteit. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor inzet van kantoorpersoneel op de wagens en/of de milieustraten.

Dat heeft burgemeester Jules Bijl de gemeenteraad in een brief over corona gemeld. Verder kent Avalex een flexibele schil van medewerkers die ingezet kunnen worden en onderzoekt Avalex de mogelijkheid om recent gepensioneerde collega’s tijdelijk via een uitzendbureau in te huren.

Mede door deze inzet en aanpassingen van roosters kan de dienstverlening van Avalex voor het grootste deel nog gewoon doorgang vinden. Alleen bij het maken van grofvuilafspraken kan de afgesproken termijn van vijf werkdagen soms niet gehaald worden.

Ook de gemeente kampt met tekorten en uitval van ambtenaren als gevolg van de coronacrisis. B&W hebben van de gemeentesecretaris het signaal gekregen dat het steeds lastiger wordt om de dienstverlening op niveau te houden.

Als het aantal besmettingen op het huidige niveau blijft of stijgt, dan is de verwachting dat de wachttijden en behandeltermijnen gaan toenemen. Dat heeft betrekking op de dienstverlening in het servicecentrum, onze telefonische bereikbaarheid, het verstrekken van vergunningen, de serviceteams van stadsbeheer, de inzet van de boa’s op straat en de dienstverlening op het gebied van jeugd, werk, inkomen en zorg.

Waar mogelijk wordt uitval opgevangen door de inhuur van externen, maar de mogelijkheden worden steeds beperkter. Ook in de andere afdelingen is sprake van toenemende uitval en beperkte inzet van medewerkers. De organisatie geeft prioriteit aan het overeind houden van de dienstverlening. Dat betekent dat op andere terreinen er vertraging optreedt. Dat kan ook gevolgen hebben voor de bestuurlijke besluitvorming en de reactietermijnen op feitelijk en schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad, aldus Bijl.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter