Nieuws
Huisvestingsplan ziekenhuizen definitief

Alle vertegenwoordigers van medewerkers, medisch specialisten, patiënten en verpleegkundigen hebben positief geadviseerd op het integraal huisvestingsplan van de HMC-ziekenhuisgroep voor de ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en Westeinde. Ook de gesprekken die HMC heeft gevoerd met de grootste zorgverzekeraars zijn positief verlopen. Na deze positieve adviezen en uitkomsten, heeft de raad van toezicht het integraal huisvestingsplan van HMC goedgekeurd.

Op 9 mei 2022 nam de raad van bestuur van HMC een voorgenomen besluit over het huisvestingsplan. In dit plan staat hoe HMC de ziekenhuislocaties vernieuwt en wat er nodig is aan voorzieningen om voorbereid te zijn op de toekomst. ,,Met de positieve adviezen hebben we een breed gedragen plan”, vertelt Ingrid Wolf, bestuursvoorzitter van HMC. ,,We kunnen nu vol vertrouwen de volgende stappen zetten in onze ambities.”

HMC heeft ook met zorgverzekeraars gesproken. Hier kwam onder andere de geschetste ontwikkeling van de toekomstige zorgvraag aan bod, de ontwikkeling van de demografie in de regio Haaglanden en de omvang (capaciteiten) van de zorgfaciliteiten waarmee HMC deze zorgvraag wil bedienen. Ook is de zorgverzekeraars gevraagd om hun langdurige participatie in de ontwikkeling van het zorgconcept, waarmee toekomstig duurzaam in de zorgvraag uit de wijken rondom het huidige HMC Bronovo kan worden voorzien.

HMC vernieuwt en vergroot in ziekenhuis Westeinde de intensive care. Ook komen op deze locatie extra operatiekamers en worden de verpleegafdelingen gemoderniseerd. Daarnaast wordt aan een professionele werkomgeving en samen met de gemeente Den Haag aan een betere bereikbaarheid gewerkt. In ziekenbhuis Antoniushove behandelt men patiënten met kanker en zorg die goed planbaar is. Hiervoor breidt men de operatiekamers uit, renoveren ze het operatiekamer-complex en komen er meer faciliteiten voor dagbehandeling. Als de uitbreidingen in Westeinde en Antoniushove klaar zijn, verplaatst men alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is, of waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten, van ziekenhuis Bronovo naar Antoniushove én Westeinde. Bronovo blijft behouden voor de zorg. Tot 2030 blijft deze locatie open als weekziekenhuis. Ook na 2030 blijft HMC actief in de wijken Benoordenhout en Scheveningen.

Nu de raad van toezicht akkoord is met het plan en de gesprekken met de zorgverzekeraars positief en constructief zijn verlopen worden de gesprekken met de banken vervolgd over de financiering. De eerste bouwactiviteiten starten in 2023. Het bouwprogramma loopt tot 2035. De renovatie van de gebouwen wordt zo gepland dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn voor patiënten, hun begeleiders, bezoekers en medewerkers. 

De vernieuwing op een rij:

=Antoniushove: Uitbreiding en renovatie van het operatiekamer-complex met extra operatiekamers en meer faciliteiten voor dagbehandeling; Reguliere werkzaamheden aan het technische onderhoud; Uitbreiding operatiekamers en klinische faciliteiten, daarna renoveren of vernieuwen van poliklinieken, medische ondersteuning en andere zorgfuncties.

=Bronovo: tot in 2030 open als weekziekenhuis voor planbare zorg, poliklinische zorg en diagnostiek; Verplaatsing alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is of waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten naar Westeinde of Antoniushove; Waarborgen dat er altijd goede zorg in de omliggende wijken aanwezig is; Realisatie van vernieuwend zorgaanbod, passend bij de wensen van patiënten. Hierin is ruimte voor zorg van medisch specialist tot huisarts. De zorgbehoefte van (kwetsbare) ouderen en patiënten met chronische aandoeningen krijgt in deze zorgfunctie en het nieuwe zorgaanbod speciale aandacht; Bronovo behoudt tot 2030 de functie als weekziekenhuis met alle huidige klinische, poliklinische en diagnostische faciliteiten; Voor de periode vanaf 2030 en de wijze waarop de zorg voor de wijken Benoordenhout en Scheveningen wordt gehuisvest, wordt een plan opgesteld.

=Westeinde: Vernieuwen en vergroten van de Intensive Care en uitbreiden van het operatiekamer-complex met extra operatiekamers; Extra voorzieningen voor de acute zorg zoals de realisatie van een spoedlift en een extra liftvoorziening naar het helikopterplatform; Moderniseren van de verpleegafdelingen en de centrale installaties; De gevel van HMC Westeinde krijgt een ander aanzicht; Het verbeteren van de parkeermogelijkheden. Samen met de gemeente Den Haag werken we aan een betere bereikbaarheid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter