Nieuws
B&W beperken herstelbeleid na corona

B&W hebben besloten het budget voor herstelbeleid na corona van 10 miljoen euro, met vier miljoen euro te beperken. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht.

Volgens de wethouder is het herstelbeleid in de huidige vorm niet meer te verdedigen gezien diverse ontwikkelingen die zich sinds het begin van 2022 hebben voorgedaan. Zij noemt de almaar stijgende inflatie, de extra ontheemden als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en stijgende energiekosten. Daardoor is het volgens Van Eekelen ‘niet mogelijk (meer) om de problemen waar veel inwoners mee worstelen expliciet te verbinden aan de coronacrisis’.

Het herstelbeleid wordt nu beperkt tot reeds gedane uitgaven en projecten waarvoor al afspraken zijn gemaakt met de gemeenteraad. In 2021 ging er 475.000 euro uit het budget, dit jaar 1,8 miljoen.

In 2023 gaat het om uitgaven van 3,3 miljoen euro. Het gaat dan onder andere over 2 miljoen euro voor de herinrichting van winkelcentrum Julianabaan in Voorburg, 120.000 euro voor het programma Sterk voor Noord (Leidschendam) en 100.000 euro voor steun aan theaters en musea. In 2024 is 400.000 euro voor Sterk voor Noord voorzien.

De nu uitgespaarde 4 miljoen euro gaat terug in de reserves van de gemeente. Van Eekelen: ‘Het college van B&W wil tegelijkertijd benadrukken dat zij erkent dat ondersteuning aan inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente noodzakelijk is. Het college spreekt dan ook graag met de raad over andere manieren om de lokale samenleving te helpen om deze lastige en onzekere tijd zo goed mogelijk door te komen’.

Toen Van Eekelen onder het vorige college van B&W voorstelde de 10 miljoen voor het herstelbeleid corona uit te trekken, was er fel verzet in de gemeenteraad. VVD-gemeenteraadslid Van Veller bepleitte toen een halvering om te voorkomen dat geld een bestemming ging zoeken. Van Veller is nu wethouder van financiën.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter