Nieuws
Activiteiten Leidschendam-Noord

B&W geven de komende drie jaar jaarlijks 557.500 euro uit aan hulp voor bewoners van Leidschendam-Noord. Het geld gaat op aan jeugd en onderwijs (142.000 euro), financiële zelfredzaamheid inwoners (330.000 euro) en veilig wonen (85.500 euro). De activiteiten vinden plaats in het kader van het programma Sterk voor Noord. Dat kent een looptijd van 20 jaar. Er is 8,8 miljoen euro voor uitgetrokken.

= Jeugd en onderwijs:

• Verhoging deelname aan voor- en vroegschoolse educatie door informeren en begeleiden van ouders. In 2023 start voor alle peuters van twee jaar een peutergroep om hun doorstroming naar de kleuterklas te vergemakkelijken,

• Betere beheersing van de Nederlandse taal door ouders, betere voorlichting en begeleiding van nieuwkomers. Zo moet hun betrokkenheid bij scholen verbeteren. Die betrokkenheid is van belang om kinderen gelijke kansen op school te bieden,

• Om de gezondheid en een positief zelfbeeld van kinderen in Leidschendam-Noord te bevorderen wordt ingezet op ‘Gezonde school’, meerdere keer per week schoolfruit en optimale talentontwikkeling,

• Om leerachterstanden in te lopen kan huiswerkbegeleiding helpen. Partners geven de huiswerkbegeleiding vanaf groep zeven vorm.

= Financiële zelfredzaamheid:

• Meer bekendheid en betere toegankelijkheid van het aanbod voor financiële hulp te vinden. Er komt een speciaal traject voor jongeren en een spreekuur voor ondernemers. Voor werkenden die moeilijk kunnen rondkomen komt er ‘s avonds een spreekuur van het geldzaken loket,

• Taalontmoetingen voor mensen die Nederlands willen leren,

• Inzet twee participatieconsulenten voor inwoners met een bijstandsuitkering in Leidschendam-Noord en mensen die langer dan gemiddeld een uitkering hebben. Om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip wordt gezorgd voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

= Veilig wonen

• Het aanpakken van de afval en ongedierte. Hardnekkige afvaldumpplekken worden aangepakt. Men gaat aan de slag met het verminderen van de meeuwenproblematiek door bijvoorbeeld het verwijderen van nesten,

• Er wordt gestimuleerd dat inwoners zich eigenaar voelen van hun directe leefomgeving en hiermee hun verantwoordelijkheid nemen om die leefomgeving in goede staat te houden. Een leefbaarheidsregisseur zorgt voor betrokkenheid bij inwoners en sociale cohesie,

• Inwoners ervaren overlast te ervaren door jeugd en criminaliteit. Dat wordt tegen gegaan door een combinatie van preventie en handhaving.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter