Nieuws
Project Huygenskwartier ten einde

De gemeente staakt het project Huygenskwartier Voorburg. De afgelopen jaren werden via het project tonnen gestoken in het aantrekkelijker maken van het winkelgebied. Een dergelijk project was er voor geen enkel ander winkelcentrum in de gemeente. Met ingang van 2023 lopen uitgaven voor het Huygenskwartier via de gewone gemeentelijke begroting en worden ze dus afgewogen tegen andere beleidsprioriteiten. B&W willen het Huygenskwartier nu via marketing en promotie onder de aandacht blijven brengen. Daarbij wordt aansluiting gezocht met de woningbouw, en de daarmee gepaard gaande nieuwe bewoners, op de Binckhorst.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter