Mening
Blog: Mall parkeren

Dat het zou kunnen worden ingevoerd werd al in 2014 besloten: betaald parkeren bij de toekomstige Mall. Een deal tussen Mall-ontwikkelaar en eigenaar Unibail en de gemeente voorzag daarin, twee jaar na de ‘grand opening’ van het nieuwe winkelcentrum.

Op 18 maart 2023 is het zo ver. Dan is de Mall formeel twee jaar in bedrijf. URW, opvolger van Unibail, en de gemeente zijn nu in gesprek over dat betaald parkeren. Wel of niet doen? Wanneer? Wat zijn de mogelijke gevolgen? En wat doen we daar dan mee/tegen?

Rond de Mall zijn zo’n 4000 parkeerplaatsen. Dat aantal blijkt te weinig op drukke shopping dagen. Het effect: verstopte wegen, rondrijdende automobilisten op zoek naar een parkeerplek, Mall-bezoekers die hun wagens in alle straten rondom de Mall proberen kwijt te raken. Tot woede van de bewoners van die straten.

In 2019, zo’n twee jaar voor de opening van de Mall, verklaarde de toenmalige Mall-manager Teun Koek dat het aan de gemeente was om het parkeren in de wijken rond de Mall tegen te gaan. Die houding hebben ze bij de top van het winkelcentrum nog steeds.

In augustus 2021 werd omwonenden gevraagd welke maatregelen er tegen de overlast van Mall-parkeerders gedaan moest worden. Invoering blauwe zone (33,7 procent) en/of parkeren met vergunning (32,6 procent) was de mening. Twee derde van de deelnemers aan het gemeentelijke onderzoek voorspelde toen al dat de problemen in de toekomst alleen maar verder zouden toenemen.

Nu, dik anderhalf jaar later, is er nog steeds niet gebeurd. De gemeente heeft geen enkele parkeermaatregel in de wijken rond de Mall ingevoerd. Op drukke dagen staan er alleen op kruispunten rond de Mall verkeersregelaars die automobilisten aangeven dat zij een bepaalde straat niet in mogen rijden. Doch die vinden altijd wel weer een andere sluiproute om hun doel te bereiken: een parkeerplek zo dicht mogelijk bij de Mall.

Er zijn wel twee, mislukte, pogingen gedaan kooplustigen te laten parkeren aan de andere kant van de A4 om vandaar gratis met de tram naar de Mall heen en weer te reizen. De belangstelling was gelijk nul. De eigenaar van ziekenhuis Antoniushove, HMC, is gevraagd of de parkeergelegenheden daar in de weekeinden gebruikt konden worden door Mall-bezoekers. Het antwoord was een keihard ‘nee’.

Betaald parkeren bij de Mall zal zeker een aantal kooplustigen die met de wagen komen afschrikken. Zeker als het parkeertarief in euro’s iets voorstelt. Maar dat betekent vrijwel automatisch dat zij in de buurt gratis parkeerplekken gaan zoeken. Dus nemen de problemen voor de omgeving toe.

Blauwe zones/parkeren met vergunning kunnen daar een dam tegen opwerpen, doch alleen bij strakke en voortdurende handhaving. En die moet de gemeente regelen. Aangezien de handhaving in de gemeente nu al bitter weinig voorstelt, lijkt dat een utopie.

URW zelf zal, als men betaald parkeren invoert, geen omzetverlies in de winkels willen. Dat pleit dus voor een laag parkeertarief of een tarief dat pas na enige uren winkelen hoeft te worden betaald. Het effect zal dan zeer gering zijn zodat de periodieke verkeerschaos rond de Mall blijft voortduren.

Ooit was er een plan om langs Lavendel/Via Verdi, haaks op de Heuvelweg een parkeergarage te bouwen, met een hoogte gelijk aan de boomtoppen in het Zijdepark. Dat idee is in de Mall-gekte verloren gegaan.

Het ware te overwegen die idee aan een revival te helpen. Het aantal parkeerplekken bij de Mall zou met 1000 tot 2000 kunnen toenemen. Dat geeft zeker verlichting. Ook voor de omgeving.

Daarnaast zou de gemeente eindelijk eens moeten afkomen met parkeermaatregelen voor de wijken rond de Mall. Inclusief het afsluiten van kruisingen en het onmogelijk maken van links- dan wel rechts af slaan. Camera’s erbij die kentekens registreren van hardleerse Mall-fanaten gekoppeld aan een forse boete, zouden het geheel sluitend kunnen maken.

Maar ja, waar is de wil bij een liberaal college van B&W dat vrijheid-blijheid propageert voor de automobilist en zijn speeltje? En URW dwingen? Ook dat zit er niet in bij de ondernemersvriendelijke VVD, GBLV en D66.

Kortom: het wordt weer afwachten totdat de volkswoede zo groot is dat men wel in actie moet komen. Maar ook dan zal het wel blijven bij het aankondigen van maatregelen. Waarna échte actie uitblijft.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter