Nieuws
De vondst van de Week (16): een Cananefaatse kookpot

In de jaren ’70 is tussen de Oude Trambaan en de Dokter Huijserstraat, dicht bij het kanaal van Corbulo, een fragment van een Cananefaatse kookpot gevonden. Hij is met de hand gemaakt. Over de naam Cananefaten bestaat veel verwarring. De een beweert dat de naam ’konijnenvangers’ betekent, maar in die tijd waren er hier nog geen konijnen. De ander beweert dat de naam iets met Kennemerland te maken heeft. De waarschijnlijk beste verklaring: in het oud-Germaans betekent het woord ‘botenmeesters’: ‘kanane’ is de tweede naamval van ‘boot’ (= uitgeholde boomstam) en ‘fates’ betekent ‘meesters’. De Cananefaten waren dus de meesters van de boten. Zij waren niet alleen goed in boten bouwen, maar maakten ook uit holle boomstammen duikers om hun land droog te houden.

Waar komen de Cananefaten vandaan? Is de stam een afsplitsing van de Batavieren of zijn ze uit het noorden afkomstig? Als we afgaan op het aardewerk, dan lijkt het op Fries aardewerk. Hun woongebied is het land tussen Rijn en Maas, aan de oostkant begrensd door een uitgestrekt veengebied. Waarschijnlijk zijn ze hier in de eerste helft van de eerste eeuw komen wonen. Een van de weinige vermeldingen is de naam van een Cananefaatse soldaat, Amandus, op een diploma uit 164 gevonden in Poeldijk. De naam van de hoofdstad, Forum Hadriani, veranderde in 151 in Municipium Aelium Cananefatium. Ook werd toen het gebied op grote schaal verkaveld en nam de welvaart toe. De bloeitijd liep tot aan het begin van de derde eeuw. Daarna hebben we niets meer van de Cananefaten vernomen. (Tekst: Bram van den Band)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter