Nieuws
Groentip: Een goed te herkennen platbuik
Een nieuwe Groentip van Stadsbeheer: ‘Deze platbuik (Libellula depressa) is goed te herkennen. Het is een grote libel met een kort en afgeplat achterlijf. Jonge libellen en de vrouwtjes zijn gelig-bruin van kleur. De mannetjes krijgen, als ze geslachtsrijp zijn, een felblauwe bestuiving over hun achterlijf. Deze forse libel vliegt van eind april tot begin september. De jonge exemplaren vliegen weg van het water en zijn soms in grote groepen te vinden langs bosranden en houtwallen. Geslachtsrijpe mannetjes keren terug naar het water waar ze veelvuldig boven het water patrouilleren. Tussen de patrouillevluchten door gaan ze vaak op een vaste uitkijkplaats in de oever zitten, zoals op een uitstekende tak. Andere mannetjes worden fanatiek verjaagd, terwijl er met vrouwtjes direct in de lucht wordt gepaard. Vrouwtjes zetten klompjes eieren af door vliegend het achterlijf ritmisch in het water te dopen. Meestal wordt ze hierbij bewaakt door het mannetje, dat vlak bij haar blijft vliegen en andere mannetjes op een afstand houdt.
Libellen zijn mobiele dieren. Geschikt gebied wordt snel gevonden. De platbuik is een echte pionier en is vaak te vinden bij pas gegraven poelen en sloten, maar ook in plassen in de uiterwaarden en ander klein open water met weinig begroeiing op de oever. De platbuik is een van de weinige libellen die meer in het stedelijk gebied voorkomt dan in natuurgebieden. Kijk goed om je heen en ga genieten van de platbuik en zijn interessante gedrag.
Dit mannetje houdt de boel goed in de gaten aan de slootkant op de Populierendreef in Voorburg.
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter