• Nieuws
  Milieudienst duikt weg bij windmolen

  De Omgevingsdienst Haaglanden wil geen informatie geven over geluidmetingen bij de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. De dienst claimt dat men alleen ‘belanghebbenden’ mag informeren over de activiteiten aangaande de windmolen. Op een informatiebijeenkomst in de Oude Kerk in Voorburg, enkele weken geleden, trok de dienst nog een grote broek aan. Klachten van […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Rijk verwijst windmolenzaak naar Den Haag

  De gemeente Den Haag is als enige verantwoordelijk voor de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. De rijksoverheid kan niets doen aan de plaatsing van het ding. Dat blijkt uit een brief van minister Melanie Schultz aan GBLV. Het schrijven is een reactie op een verzoekschrift van GBLV aan Koning Willem Alexander om de […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Verder onderzoek naar windmolen

  De komst van de veel besproken windmolen langs de A4, op het CEVA-terrein, krijgt toch een staartje. De Koning heeft besloten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de zaak nog eens goed moet bekijken. Dat is het gevolg van een verzoekschrift dat door GBLV aan de vorst werd gericht. Het is nu vooral zaak […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Weinig hoop voor klagers windmolen

  Bij de Omgevingsdienst Haaglanden zijn 90 klachten binnen gekomen over de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. Het gaat dan vooral over geluidhinder en slagschaduw van de molenwieken. De klagers hebben echter weinig kans op succes, zo blijkt uit een brief van de dienst van 3 maart met als titel ‘voortgang incidentmelding Westvlietweg 7 […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Gemeente: ‘We hebben steken laten vallen’

  ,,We hebben steken laten vallen.’’ Dat heeft een ambtenaar van de gemeente Leidschendam-Voorburg bewoners op een bijeenkomst over de plaatsing van een windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg laten weten. Dat is weliswaar Haags grondgebied doch vlak bij het Zeeheldenkwartier en Park Vronesteyn. De molen werd eind vorig jaar gebouwd tot grote verrassing van […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  CDA: wie treedt op tegen windmolen?

  CDA-gemeenteraadslid Jaap Geluk wil weten wie optreedt als de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg, milieuregels overtreedt. Hij denkt dan aan geluidoverlast, en overlast door de slagschaduw van de molenwieken. In vragen aan B&W wijst het raadslid op bepalingen in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer inzake geluidoverlast en overlast door de slagschaduw. […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Geluidoverlast Haagse windmolen aangepast

  De geluidoverlast die de windmolen op het CEVA-terrein, Westvlietweg, veroorzaakt is op 1 december 2015 neerwaarts bijgesteld. Dat gebeurde door het bureau Pondera services uit Hengelo in een rapport aan de initiatiefnemers en de gemeente Den Haag (vergunningverlener). Op grond waarvan de neerwaartse aanpassing heeft plaatsgevonden is niet duidelijk. In augustus 2012 concludeerde Pondera dat […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Gesprek windmolen levert niets op

  Een gesprek tussen een delegatie van de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV) en de Haagse wethouder Joris Wijsmuller over de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg, heeft niets concreets opgeleverd. Alleen bood de Haagse bestuurder excuses aan voor de slechte communicatie richting de bewoners van het Zeeheldenkwartier. Dat heeft Miranda van der Deijl na afloop […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Woningen buiten risicoanalyse windmolen gehouden

  Bij het opstellen van een risicoanalyse voor de bouw van een windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg is niet gelet op woningen in het Zeeheldenkwartier van Leidschendam-Voorburg. Dit omdat zij ‘buiten de contouren’ lagen. Dat blijkt uit een nota van de gemeente Den Haag over de molenbouw uit april 2013. Het stuk is in […]

  Lees volledige artikel
 • Nieuws
  Geen slagschaduw van windmolen verwacht

  ‘Omdat er een grote afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden wordt aangehouden, is het niet de verwachting dat er slagschaduwhinder optreedt’. Dat staat in een rapport opgesteld door CEVA, Prodelta (grondeigenaar) en De Wolff Nederland Windenergie (bouwer), voor de bouw van de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. Het stuk werd in april […]

  Lees volledige artikel