Nieuws
VVD en CDA tegen lagere parkeernormen

Coalitiepartij VVD en oppositiepartij CDA zijn tegen het verlagen van parkeernormen (hoeveelheid parkeerruimte per woning) bij nieuwbouwprojecten. Eerst dienen de alternatieven voor autobezitters zoals fietspaden en -stallingen alsmede goed openbaar vervoer beschikbaar te zijn. Alsdan kunnen de normen wel omlaag.

Dat bleek tijdens een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad over nieuwe parkeernormen bij nieuwbouwprojecten. Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus (GBLV) wil door de lagere normen ruimte scheppen voor meer woningbouw. Per project zou ‘maatwerk’ geleverd moeten worden, in afspraak met ontwikkelaars.

VVD-gemeenteraadslid Rick de Klerk zei ‘kritisch’ te staan ten opzichte van Keus’ plannen. Hij had het over verlaging van de parkeernorm met 50 tot 80 procent. De liberaal sprak over ‘wensdenken’ bij de wethouder als het gaat om het terugdringen van autogebruik. ,,Eerst alles op orde hebben en dan pas een lagere norm’’, aldus De Klerk.

Lieke Muller (CDA) sloot zich daarbij aan. ,,Eerst de alternatieven op orde hebben en dan pas snijden.’’ Zij sprak ook over het ‘verbieden’ van de auto dan wel het ‘heel onaantrekkelijk maken’ van dit vervoermiddel. De andere partijen in de gemeenteraad schaarden zich allemaal achter Keus’ voorstellen.

De wethouder zelf riep de gemeenteraad op niet aan zijn voorstellen te sleutelen. Hij zei het aan de gemeenteraad over te laten of hoogwaardige fietsvoorzieningen als eis wordt opgenomen bij nieuwbouwprojecten. Nu is het een ‘wens’.

De bestuurder gaf aan komend jaar te willen gaan bezien of de omvang van een woning ook meegenomen kan worden bij het bepalen van de parkeernorm. Met ontwikkelaars wil hij gaan praten over ‘prikkels’ voor nieuwe bewoners om van de auto af te zien. Hij noemde daarbij een ‘mobiliteitsbudget’ voor nieuwe bewoners als mogelijkheid.

Keus zei te werken aan een visie om de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid te verbeteren. Daarbij gaat het ook om openbaar vervoer. Het regelen daarvan zal echter langer gaan duren dan nieuwbouw in dit gebied, zo gaf hij aan. In Leidschendam-Zuid staat nieuwbouw aan De Star, Leidsekade, Nieuwstraat/Venestraat, Vlietweg en op Overgoo in de planning. Al met al zo’n 1000 woningen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter