• Mening
  U zegt het maar: Niet bij ons

  ‘De burgemeester hoort het boegbeeld van de gemeente te zijn. Niet bij ons. Bij ons is de burgemeester het boegbeeld van het gemeentebestuur. https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/burgemeester-vroom-gaat-achter-college-en-gemeenteraad-staan- Ja, ja, het valt niet mee, je zal ook maar burgemeester zijn van een gemeente waar de inwoners het lef hebben te eisen dat hun belangen behartigd worden in plaats van die […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Open brief aan burgemeester Vroom

  ‘Geachte heer Vroom, Afgelopen dinsdag 26 september mocht ik inspreken in de gemeenteraad. Onze inspraak was gericht tegen een voorstel rondom het Vlietlanddossier om de geheimhouding niet alleen te handhaven, maar daarbovenop nog enorm uit te breiden, met terugwerkende maar óók met toekomstige kracht. Veel mensen waren daar erg verontwaardigd over, vandaar mijn inspraak. U […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Het gebouw past niet op deze plek

  ‘Leidschendam-Zuid, verenigd met 558 personen in de ActiegroepVlietweg3, verzet zich nog steeds fel tegen de komst van een kolossale flat voor 162 jongeren op de locatie Vlietweg 3, het voormalige pand van ‘Haalhout’. De Actiegroep juicht het idee van harte toe maar vindt de locatie met dit volume totaal ongeschikt. Na 21 maanden praten moet […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: Misleiding

  Op het Raadhuis hanteren ze de stelregel dat altijd eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en pas daarna de buitenwereld/pers. Die regel wordt zelfs ‘misbruikt’ voor gevallen waarbij een lastige persvraag wordt gevolgd door een vraag van een gemeenteraadslid. Dan moet de pers wachten op het antwoord dat aan het raadslid wordt gegeven. Vaak pas vele […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Luchtfietserij

  ‘Beste gemeenteraadsleden, Het spijt me u te melden dat ik uw beweegredenen niet begrijp. Op velerlei gebied. Ik beperk met tot de besluitvorming omtrent de parkeernorm. Volgens u kan die omlaag, want dat zal ertoe leiden dat mensen andere vervoersopties zullen gaan bezien. Men zal meer de fiets gaan gebruiken. Waarop baseert u dat? De […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Franks column: Moeilijk

  De kogel is door de kerk: de gemeenteraad heeft een aantal stukken rond een gewijzigd bestemmingsplan Vlietland om de bouw van 222 recreatiewoningen mogelijk te maken, niet geheim verklaard. Beetje pijnlijk voor het college dat in het afgelopen jaar nou niet echt uitblonk in transparantie en het doorleefd hebben wat de Wet Open Overheid betekent. […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: Soap

  Een paar veronderstellingen vooraf. Gemeenteraadsleden zijn mensen met een goed stel hersenen. Ze nemen besluiten in het belang van de inwoners; hun kiezers. En ze doen dat consequent volgens een vaste lijn. Dus niet hap snap; zo de wind waait, waait mijn rokje. In deze gemeente is het echter anders. Op 11 juli besloot de […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Onkunde bij gemeenteraad en B&W

  ‘Geachte burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, Ik viel dinsdagavond bij de behandeling van de geheimhouding van stukken van Vlietland door de raad van mijn stoel in verband met de onkunde bij de gemeenteraad en college van B&W met betrekking tot de interpretatie van hoe de WOB (Wet openbaarheid van bestuur) en WOO (Wet open […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Onaanvaardbaar

  ‘Onaanvaardbaar! Door een maas in de wet willen de 4 waterschapswethouders (hoogheemraden) van hoogheemraadschap Delfland (waar Voorburg onder valt, red.) zichzelf een douceurtje geven van 1500 euro extra per maand. De AWP voor water, klimaat en natuur, PvdA en Water Natuurlijk vinden dat ‘onbegrijpelijk’ in deze tijden van inflatie. Steeds meer mensen vinden het moeilijk […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Ineens is alles geheim

  ‘Er is meer dan een jaar verstreken sinds 17.000 mensen tekenden voor een groen en open Vlietland. Gevoelsmatig zijn we inmiddels ook 17.000 Woo-verzoeken (Wet open overheid, red.) verder. En eigenlijk vindt niemand dat leuk. Het kost ons veel tijd en het kost de ontvangers van al deze verzoeken veel tijd. Bovendien kost het de […]

  Lees volledige artikel
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter