• Mening
  De staat der Democratie (2)

  ‘Democratie. De stem der samenleving is vertegenwoordigd en klinkt door’. Het opschrift klinkt veelbelovend. De toevoeging ‘Draagt participatie naar verwachting bij aan…’ ook. Maar dan verschijnen er achter een achttal stellingen alleen maar rode blokken die niet veel goeds aanduiden. De participatie – door burgers – droeg niet bij tot steun voor de inhoud van […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: Auw

  De Commissaris der Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit (CDA) is boos. Boos op B&W van Leidschendam-Voorburg en dan met name wethouder Bianca Bremer (GBLV). Aanleiding vormt informatie die de wethouder eind 2022 naar de gemeenteraad zond over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Grond die eigendom is van de provincie. In […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Informatie deugt niet

  Medio 2022 nam de gemeenteraad unaniem een motie van de VVD aan waarin stond dat inwoners veel beter geïnformeerd moesten worden over werkzaamheden in hun straten. Tijdiger en concreter. Wethouder Marcel Belt (D66) beloofde er werk van te zullen maken. In september ontvingen bewoners van huizen in een groot aantal straten van Voorburg-Midden brieven van […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Ontwikkelaar Vlietland laat ware gezicht zien

  ‘In een lange brief aan de leden van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, klaagt Dutch Lake Residence (DLR), projectontwikkelaar voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, steen en been. Hun bouwplannen worden niet goed begrepen, ze worden geconfronteerd met onjuistheden en met almaar aanhoudende weerstand bij burgers en organisaties. Die weerstand is […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: Burgerinitiatief Vlietland reageert

  ‘Dutch Lake Residence (DLR) stelt in een een brief naar de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dat zij het plan voor een vakantiepark uit 2005 gaan bouwen als de raad niet instemt met het aangepaste bestemmingsplan. We zijn teleurgesteld in de manier waarop DRL communiceert. Men vervalt tot dreigen en chanteren. Daarnaast is het pertinent onjuist dat […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: Mall parkeren

  Dat het zou kunnen worden ingevoerd werd al in 2014 besloten: betaald parkeren bij de toekomstige Mall. Een deal tussen Mall-ontwikkelaar en eigenaar Unibail en de gemeente voorzag daarin, twee jaar na de ‘grand opening’ van het nieuwe winkelcentrum. Op 18 maart 2023 is het zo ver. Dan is de Mall formeel twee jaar in […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: BOA afwezig

  Weet u het nog? We werden blij gemaakt met het nieuws dat er nieuwe BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) in de gemeente aan de slag zouden gaan. Extra ogen en handen voor de handhaving. De eerste blijk van hun aanwezigheid zorgde voor paniek onder hondenbezitters. Er werd gedreigd met bekeuringen voor loslopende honden. Daarna werd het stil. […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  Blog: Chantage

  Op 25 juli 2022 gaven Marius Heijn en Peer de Rooij, de mannen achter Dutch Lake Residence (DLR), een interview aan Vlietnieuws. Onderwerp van gesprek: het plan 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Een voornemen waar destijds al de nodige weerstand tegen was. Het duo verklaarde ‘niet verbaasd’ te zijn over […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  U zegt het maar: De ontwikkelaar van Vlietland spreekt

  ‘De ontwikkeling van recreatiewoningen Dutch Lake Residence (DLR) in Vlietland is de afgelopen maanden veelvuldig onderwerp van gesprek geweest in de lokale media en politiek. Aanleiding daarvan is de beoogde wijziging op onderdelen van het vigerende bestemmingsplan waarbinnen de ontwikkeling van onder andere 222 recreatiewoningen reeds bestemd is. Wij beseffen goed dat er veel vragen […]

  Lees volledige artikel
 • Mening
  De staat der Democratie (1)

  Eens in de vier jaar mag u gaan stemmen om de bezetting van de gemeenteraad te bepalen. En daarmee ook invloed uitoefenen op de te vormen coalitie die de gemeente gaat besturen. In maart 2022 was dat voor het laatst het geval. Voorafgaand aan de stembusgang putten de diverse partijen zich uit in het doen […]

  Lees volledige artikel
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter