Het onderzoek van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD naar fraude bij Panta Rhei, de organisatie van twaalf basisscholen in Leidschendam-Voorburg, loopt nog steeds. De fraude is dan ook nog niet aangetoond of bewezen.

Dat heeft wethouder Saskia Bruines gezegd in een commissievergadering van de gemeenteraad. Uit het jaarverslag 2014 van Panta Rhei bleek eerder dat er in er dat jaar een verlies van 2,4 miljoen euro was geboet waarvan 1,97 miljoen was toe te schrijven aan malversaties van de oud-voorzitter van het college van bestuur, A.H. van Bavel. Het verlies bestaat uit oninbare vorderingen.

Bruines gaf aan dat  Panta Rhei er niet van uitgaat dat er veel van het geld terug zal komen. Ze zei dat er geen aanwijzingen zijn dat er ook gefraudeerd is met geld van de gemeente. Panta Rhei krijgt geld van de gemeente voor de schoolgebouwen. De wethouder zei dat de gemeente rekeningen alleen achteraf betaald na controle op het geleverde werk.

Vanwege het verlies over 2014 heeft Panta Rhei een rem gezet op de uitgaven. Er komt een meerjarig onderhoudsplan voor de schoolgebouwen dat kostendekkend is. Naar aanleiding van het gebeurde heeft Panta Rhei intern een Raad van toezicht in het leven geroepen. Daarnaast is de stichting begonnen met een traject van ‘zelfreflectie’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter