Nieuws
Gemeente heeft woonprobleem

De gemeente heeft onvoldoende geschikte woningen voor ouderen. Er zijn ook te weinig sociale huurwoningen ten behoeve van mensen met lage inkomens. Het vinden van een betaalbare woning is zo wie zo lastig.

Dat blijkt uit de Woonvisie 2016-2020 die wethouder Saskia Bruines heeft gemaakt. De gemeente kent ruim 36.500 woningen.

Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om geschikte woonvormen waarbij ook zorg en ondersteuning mogelijk is. Zaken als veiligheid en toegankelijkheid spelen ook een rol. Bruines wil initiatieven van andere partijen gaan steunen. Ook wil ze afspraken maken met corporaties over woningtoewijzing aan ouderen.

De gemeente kent zo’n 9500 sociale huurwoningen; woningen voor mensen met een inkomen tot 22.500 euro. Dat is ongeveer 26 procent van het totaal. Dat zou 30 procent moeten zijn. Er zijn echter weinig investeringen in deze sector. Bovendien wordt 15 procent van de sociale huurwoningen bezet door mensen met een te hoog inkomen. Corporaties verkopen ook te veel sociale huurwoningen.

Bruines wil de 30 procentregel wel handhaven. Zij wil dat corporaties minder sociale huurwoningen verkopen. Ook wil ze andere partijen inschakelen bij de bouw van sociale huurwoningen. Mogelijk kunnen ook lege kantoren omgebouwd worden om zo meer aanbod te krijgen.

Bij de betaalbaarheid van woningen spelen huur en energielasten een voorname rol. Nu heeft zeven procent van de huishoudens in de gemeente problemen met de woonlasten. In de sociale sector is dat 13 procent. Afspraken met corporaties over huurbeleid en beperking van energielasten moeten hier een oplossing bieden net als bestaande sociale en financiële (hulp)regelingen.

Bruines wil duurzame en leefbare wijken waarbij woningbouw aansluit op de vraag (dus veel variatie). Er moeten voldoende voorzieningen zijn, er wordt gewerkt aan energiebesparing en veiligheid mede wordt gewaarborgd door buurt preventieteams. Qua bewoners mikt de bestuurder op gezinnen met kinderen en hoogopgeleiden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter