Afspraken die de gemeente met de provincie maakte over het ontwikkelen van de Duivenvoordecorridor (DVC) zijn niet eenduidig. Het gaat dan om het Bestuursconvenant DVC uit 2008, en een Overeenkomst integraal groenontwikkeling DVC uit 2009.

De zaak is actueel nu de gemeente de DVC-plannen ingrijpend wil wijzigen om zo een deel van het geboekte verlies op dit onroerend goed project – 18,8 miljoen euro – terug te verdienen. Vanuit de provincie worden daar vraagtekens bij gezet. Er zou te veel groen verloren gaan.

In het stuk uit 2008 staat er met de woningbouw geen winst wordt beoogd. Groenontwikkeling en meer recreatie moeten gelijktijdig met woningbouw tot stand komen. Daartussen bestaat een koppeling.

Er mag niet meer gebouwd worden dan strikt noodzakelijk, staat in het Convenant: maximaal 5 hectare (15 procent van de totale oppervlakte). Geplande buitenplaatsen moeten in een bestemmingsplan worden vastgelegd. (Dat is ook gebeurd, red.)

DSC01347

Bij de woningen behorend groen – tuinen bijvoorbeeld – moet zo aangelegd worden dat het een bijdrage levert aan de groenontwikkeling in het hele gebied. In het stuk staat evenwel ook dat de provincie gemeentelijke uitwerkingsplannen niet zal goed- of afkeuren.

In de Overeenkomst uit 2009 staan vijf buitenplaatsen genoemd. In 2009 moest er een inrichtings- en realisatieplan zijn. Bij overmacht of onvoorziene omstandigheden diende nader beraad te volgen.

De gemeente heeft in de nieuwe plannen de buitenplaatsen laten vallen. Woningbouw wordt geconcentreerd tussen de N447 (weg naar Voorschoten) en de Vliet. Bij de bebouwing wil de gemeente tuinen, parkeerplekken en wegen niet meerekenen.

Met de planwijziging beoogt de gemeente meer geld binnen te krijgen. Dat lijkt in strijd met de afspraken uit 2008. Dat geldt ook voor het laten vallen van de buitenplaatsen. Een inrichtings- en realisatieplan is er nog steeds niet. Van de andere kant mag de provincie zich niet met de uitwerking bemoeien, staat in het stuk uit 2008.

In de provinciale Visie ruimte en mobiliteit staat DVC als woningbouwlocatie. Daarbij wordt ook een blok bebouwing van meer dan drie hectare toegestaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter