Nieuws
Grootse plannen voor aanpak N14

De Noordelijke randweg, beter bekend als N14, moet grootschalig worden aangepakt. Niet alleen de weg zelf maar ook de aansluiting op de A4.

In 2003 ging de weg open; 47 jaar nadat een tracébesluit was genomen. Er maken nu zo’n 55.000 auto’s per dag gebruik van. In de spitsuren komt het dagelijks tot filevorming en vertraging. Als er niets gebeurd zit de weg in 2030 ‘vol’.

Achter de schermen wordt een planstudie gemaakt  om een goede werking van de N14 ook in de toekomst mogelijk te maken. Op basis daarvan zou een ontwerp gemaakt moeten gaan worden.

De gemeente Leidschendam-Voorburg doet er alles aan om de N14 nog voor de zomer op de lijst van urgente projecten te krijgen die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hanteert. Daardoor zou medefinanciering mogelijk worden. Dat de N14 ook een toegangsweg is tot Den Haag en zo de ontwikkeling van de Hofstad steunt, is een extra argument hierbij.

De N14 is een provinciale weg. Een groot deel van de lasten zouden derhalve voor de provincie gedragen moeten worden. Gezien het belang van de weg wordt ook gemikt op medefinanciering door de rijksoverheid. De A4 is bovendien een rijksweg.

In Leidschendam-Voorburg zouden de gelijkvloerse kruisingen met stoplichten tussen de N14 en de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg alsmede Prins Bernhardlaan/Heuvelweg, moeten verdwijnen. In plaats daarvan zouden de lokale wegen via tunnels onder de N14 door moeten gaan lopen. Dat zou de doorstroming lokaal, maar ook op de N14 ten goede komen.

Bij de kruising Mgr. van Steelaan/Heuvelweg liggen al een tram- en fietstunnel. Grootste probleem wordt het aanleggen van de bovengrondse op- en afritten van de N14 bij beide kruisende lokale wegen en de hoeveelheid auto’s die die aan kunnen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter