De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt een dubbele verkeerde afweging bij de bouwplannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC). Dat stellen een twaalftal organisaties die pleiten voor het zoveel mogelijk in tact laten van dit groene gebied.

Onder druk van de financieel-economische crisis worden culturele en landschappelijke waarden nu volledig ondergeschikt gemaakt aan woningbouw. Dat is de eerste foutieve afweging. Daarnaast wordt er nu alleen geredeneerd vanuit de idee ‘we moeten het geld dat besteed is aan het uitkopen van de tuinders in het gebied terugverdienen’. Daardoor worden mogelijke baten in de toekomst niet meegerekend. Dat is de tweede foutieve afweging.

De organisaties wijzen erop dat Leidschendam-Voorburg enkele honderden woningen wil neerzetten in een gebied met grote cultuur-historische en landschappelijke waarde. Er liggen bijvoorbeeld strandwallen van meer dan 6000 jaar oud.

In DVC moet 33 hectare glastuinbouw plaats maken voor woningbouw, groen en recreatie. De woningbouw mag maximaal 15 procent opslokken. Dat wil zeggen 5 hectare. De organisaties hekelen de onduidelijkheid over die 15 procent. Niemand schijnt te weten of dit in- dan wel exclusief tuinen, parkeerplaatsen en wegen is. Is het exclusief dan gaat meer dan 5 hectare op aan ‘bebouwing’.

Leidschendam-Voorburg heeft de plannen voor bebouwing van DVC ingrijpend bijgesteld nadat een verlies van 18,8 miljoen euro op de oorspronkelijke voornemens was geboekt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter